Moje témy

Zahraničná politika EÚ a moja práca vo výbore AFET

Zahraničná a susedská politika je téma, ktorej sa venujem ako člen zahraničného výboru Európskeho parlamentu. Je to široká agenda, ktorá zahŕňa také oblasti ako spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vzťahy s OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, medziparlamentnými zhromaždeniami ako aj jednotlivými štátmi.

Rozvoj krajín juhovýchodnej Európy a rozširovanie EÚ

Stabilizácia, rozvoj a integrácia tohto regiónu je jednou z kľúčových výziev, pred ktorými stojí Európska únia. EÚ by mala podporovať európsku perspektívu v tomto regióne a prispievať k rozvoju hodnôt, na ktorých je založená. Sú to zásady slobody, demokracie, rešpektovania princípov práva ako aj základných ľudských práv a slobôd.

Aktívne stárnutie a generácia 50+

Od roku 2014 som náhradníkom vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci Europarlamentu. Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov. Práca v tomto výbore je pre mňa novou výzvou, nakoľko pracujem takmer päťdesiat rokov v zahraničnej politike.

Ochrana ľudských práv

Európsky parlament sa od svojho vzniku snaží aktívne presadzovať otázky ľudských práv v rámci vzťahov s tretími krajinami a regiónmi. Ochrana ľudských práv, práv menšín a presadzovania demokratických hodnôt ako v EÚ tak v rámci celého sveta, sú diskutované v rámci podvýboru pre ľudské práva.

Slovensko v rámci európskych inštitúcii

Slovensko profituje zo svojho členstva v EÚ mnohými spôsobmi. Z Európskej únie prúdia na Slovensko milióny eur z eurofondov, čo zabezpečuje rozvoj našich regiónov a prehlbovanie solidarity. Spoločná mena a slobodné cestovanie po Európe bez dokladov a čakania sú ďalšími benefitmi pre našich občanov.