70 rokov NATO: Spolupráca s EÚ, či jej nedostatok?

70 rokov NATO: Spolupráca s EÚ, či jej nedostatok?

70 ROKOV NATO: SPOLUPRÁCA S EÚ, ČI JEJ NEDOSTATOK?

Aké sú výzvy súčasných nastavení spolupráce NATO a EÚ? Ako sa Slovensko zapája do nových spoločných projektov a môže sa Európa stať v budúcnosti strategicky a obranne autonómnou? Pozrite si krátky zostrih z podujatia venovanému práve týmto témam.


Back