Hlavný predstaviteľ volebnej pozorovateľskej misie Európskej Únie je Eduard Kukan, dnes spustil misiu v Kampale

Hlavný predstaviteľ volebnej pozorovateľskej misie Európskej Únie je Eduard Kukan, dnes spustil misiu v Kampale

Kampala, 15. januára 2016

V reakcii na pozvanie ugandskej vlády vysiela EÚ volebnú pozorovateľskú misiu na pozorovanie prezidentských, parlamentných a miestnych volieb, naplánované na 18. februára. Predchádzajúce misie prebehli v roku 2006 a 2011, čím EÚ vyjadruje svoj trvalý záväzok k podpore dôveryhodných, transparentných a inkluzívnych volieb v krajine.

Eduard Kukan je hlavným predstaviteľom volebnej pozorovateľskej misie, ktorá sa skladá z viac ako 120 pozorovateľov zo všetkých členských štátov EÚ a Nórska. Do tejto funkcie ho nominovala Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie v decembri 2015.

Vysoká  predstaviteľka uviedla: „Ugandská republika sa pripravuje na svoje tretie všeobecné voľby dňa 18. februára 2016. Verím, že nadchádzajúce voľby budú transparentné a pokojné a budú ďalej upevňovať demokraciu.  Pod vedením šéfa pozorovateľskej misie Eduarda Kukana som presvedčená, že volebná pozorovateľská misia EÚ bude dôležitým príspevkom k priebehu tohto volebného procesu.“

Po vymenovaní reagoval aj europoslanec Kukan: “Veľmi sa teším na svoju úlohu šéfa volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Ugande. Misia je pripravená poskytnúť nezávislé a nestranné posúdenie volieb. Naša misia bude pozorne sledovať všetky fázy volieb, vrátane kampane, a bude transparentne spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami v Ugande.”

„V prvom rade by som rád zdôraznil našu plnú podporu Uganďanom, ktorí stoja zoči-voči rozhodujúcim momentom v histórii svojej krajiny. Dostali sa k nám obavy o možnom násilí počas volieb, rovnoprávnosti prístupu kandidátov k médiám a obavy o presnosti voličského zoznamu,“ uviedol europoslanec Kukan.

„Od môjho príchodu do Kampaly som sa stretol so širokou škálou partnerov, vrátane volebnej komisie, s ktorými sme diskutovali o dôležitosti transparentnosti a zapojenia občanov do volebného procesu,“ poznamenal šéf misie.

  1. januára bolo do miest po celej krajine nasadených 30 dlhodobých pozorovateľov, ktorí sa stretávajú so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane vlády a volebných úradníkov, kandidátov a zástupcov politických strán, ako aj členov občianskej spoločnosti, voličov a médií. Okolo 80 krátkodobých pozorovateľov sa jeden deň pred voľbami pripojí k misii, aby dohliadali na hlasovanie a sčítavanie hlasov.

Cieľom tejto misie je vykonať komplexnú analýzu volebného procesu na základe dlhodobého sledovania. Táto analýza bude študovať právny rámec, prácu organizátorov volieb, úlohu štátnych orgánov a občianskej spoločnosti, aktivity počas kampane, financovanie kampane, správanie médií, hlasovanie a sčítanie hlasov, proces sťažností a odvolaní a samotné vyhlásenie výsledkov.

Europoslanec Kukan bude po voľbách na tlačovej konferencii prezentovať predbežné vyhlásenie pozorovateľskej misie.

Misia pôsobí v súlade s „Deklaráciou zásad pre medzinárodné volebné pozorovateľské misie,“ schválenou pod záštitou OSN v roku 2005. Všetci pozorovatelia sa musia pridržiavať „Kódexu správania sa“, ktorý vyžaduje prísnu neutralitu počas vykonávanej práce.


Back