• nové upozornenia v oblasti trestnej činnosti a návratov do krajín pôvodu 
  • väčšia ostražitosť v súvislosti s teroristickými trestnými činmi 
  • lepšia ochrana detí, ktorým hrozí únos  

Vylepšený Schengenský informačný systém zefektívni boj EÚ proti terorizmu, cezhraničným zločinom a neregulárnej migrácii.

Poslanci v stredu schválili tri nariadenia reformujúce Schengenský informačný systém (SIS), ktorý je najčastejšie využívaným systémom v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc v Európe.

Nová legislatíva prináša nasledujúce zmeny:

  • nové upozornenia na neznáme osoby, ktoré sú hľadané v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom;
  • povinnosť vnútroštátnych orgánov podeliť sa o detaily súvisiace s teroristickými trestnými činmi so všetkými členskými štátmi;
  • preventívne upozornenia týkajúce sa detí, ktorým hrozí únos, a to najmä zo strany jedného z rodičov, a upozornenia týkajúce sa ohrozenia zraniteľných osôb;
  • nové upozornenia týkajúce sa rozhodnutí o návrate, ktoré by mali uľahčiť členským štátom navrátenie občanov tretích krajín nezákonne sa zdržiavajúcich na území EÚ do krajín ich pôvodu.

V súčasnosti majú k Schengenskému informačnému systému prístup orgány pre kontrolu hraníc, polícia, ako aj colné, justičné a migračné orgány. Na základe novej legislatívy získa prístup ku všetkým upozorneniam a záznamom aj Europol. Prístup získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, avšak iba k záznamom a upozorneniam, ktoré sa týkajú jej činnosti.

Vyhlásenia spravodajcov

„SIS je chrbtovou kosťou výmeny informácií v Európe pre pohraničnú stráž a orgány činné v trestnom konaní. Táto reforma pripraví systém na budúcnosť, zvýši bezpečnosť a zaistí slobodu pohybu. SIS je a zostane najväčšou, najvyužívanejšou a najlepšie zorganizovanou databázou v Európe, ktorá prinesie našim občanom viac bezpečnosti,‟ uviedol spravodajca Carlos Coelho (EPP, PT).
„V dôsledku nedostatočnej výmeny informácií medzi krajinami EÚ sa môže občan tretej krajiny, ktorý má povinnosť vrátiť sa, ľahko tejto povinnosti vyhnúť tým, že sa presunie do iného členského štátu. Návratová politika by mala byť efektívnejšia, inak bude veľmi náročné udržať si podporu pre prijímanie tých žiadateľov o azyl, ktorí našu pomoc potrebujú,‟ uviedol spravodajca Jeroen Lenaers (EPP, NL).

Výsledky hlasovania
Nariadenie týkajúce sa Schengenského informačného systému v oblasti hraničných kontrol bolo schválené pomerom hlasov 530 (za): 50 (proti): 66 (zdržalo sa hlasovania).

Nariadenie týkajúce sa Schengenského informačného systému v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach bolo schválené pomerom hlasov 555 (za): 67 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania).Nariadenie týkajúce sa Schengenského informačného systému v oblasti návratov neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín bolo schválené pomerom hlasov 500 (za): 103 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

Ďalší postupPoslancami schválené znenia všetkých troch nariadení sú výsledkom júnovej dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami ministrov členských štátov. Po Parlamente musí tieto právne normy formálne odobriť aj Rada.
Súvislosti

Schengenský informačný systém bol vytvorený v roku 1995 – po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Vylepšená verzia systému, známa tiež pod skratkou SIS II, vznikla formálne v roku 2006, funkčná je však od roku 2013. Aktuálny SIS využíva 30 krajín v celej Európe. V roku 2017 zaznamenal systém päť miliárd nahliadnutí zo strany vnútroštátnych orgánov.
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentov: Nariadenia (3x)