Eduard Kukan hostí medzinárodnú diskusiu o postavení seniorov v Európe

V súčasnosti žije v EÚ 150 miliónov osôb po 50. roku, do roku 2060 bude ich podiel na populácii starého kontinentu polovičný. Aj preto ASCE, európska asociácia aktívnych seniorov, vyzvala kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu v celej únii, aby sa zaviazali na aktívnom prístupe nového parlamentu voči seniorom. Eduard Kukan, člen frakcie Európskej ľudovej strany, patrí k signatárom tejto výzvy.

V novom Európskom parlamente sa rozhodol venovať podmienkam života starších v rámci výboru pre zamestnanosť. Spolu s ASCE zorganizoval Eduard Kukan prvú verejnú diskusiu v rámci nového Európskeho parlamentu na tému postavenia seniorov a osôb po 50tke v Európskej únii. Do diskusie sa zapojili zástupcovia de facto všetkých regiónov EÚ, a o problematike seniorov sa vyjadril takto:

Rastúci podiel seniorov nás núti, aby sme sa venovali práve miestu seniorov v našej spoločnosti. Musíme otvorene hovoriť o kvalite zdravotnej starostlivosti aj podmienkach na pracovnom trhu pre tých, ktorí majú záujem aktívne žiť svoj život. Táto diskusia oveľa viac otvára priestor pre spoluprácu medzi  združeniami chrániacimi záujmami seniorov. Takisto sa musíme zmieniť o diskriminácii na základe veku.  Som rád, že sa problematike venujú aj slovenské združenia  ako je Fórum pre pomoc starším, ktoré založila a vedie pani Ľubica Galisová.


Back