Eduard Kukan o novom investičnom pláne EÚ, ktorý dnes odhlasoval Európsky parlament

Eduard Kukan o novom investičnom pláne EÚ, ktorý dnes odhlasoval Európsky parlament

 

Poslanci dnes schválili plán EÚ, ktorý by mal do Afriky a susedstva EÚ prilákať súkromné investície v celkovej výške 44 miliárd eur. Spravodajcom na Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) v Európskom parlamente bol za zahranično-politický výbor poslanec Eduard Kukan (EĽS/SK).

 

„Tento krok je míľnikom v našom prístupe ku rozvojovej a migračnej politike. Máme pred sebou dôležitý finančný a zahraničnopolitický nástroj, ktorý má napomôcť v udržateľnom rozvoji a raste krajín, ktoré sú často hlavnými pôvodcami migrácie. Fond by sa mal zamerať predovšetkým na dlhodobé socio-ekonomické problémy, ktoré zasahujú krajiny v našom susedstve.

Tento nový inovatívny nástroj je jasným signálom našim partnerom v Afrike a európskom susedstve, že EÚ to s udržateľným rastom a riešením základných príčin migrácie myslí naozaj vážne. Fond pre trvalo udržateľný rozvoj je inovatívny nástroj na mobilizáciu investícií, zlepšenia prístupnosti ku investíciám  a stimuláciu súkromného sektora, hlavne malých a stredných podnikov, v nestabilných častiach nášho susedstva. Zlepšením podnikateľského prostredia a prilákaním súkromných investícií tam, kde sú potrebné, pomôžeme pri vytváraní lepších životných podmienok v našich partnerských krajinách,‟ uviedol spravodajca tohto nariadenia Eduard Kukan (EPP, SK).

Kukan pokračuje ďalej vo vysvetľovaní: „EFSD aj napriek svojmu finančnému objemu problémy týchto krajín nevyrieši. Mal by však prispieť k tomu, aby sa vytvorili podmienky pre investície, a to predovšetkým v rizikových či konfliktom postihnutých krajinách. V tomto zmysle disponujeme dôležitým nástrojom na riešenie výziev spojených s rozvojovou politikou, ako aj základných príčin migrácie,“ dodal na záver Eduard Kukan.

 

***

 

Ďalší postup

 

Nariadenie musí pred vstupom do platnosti ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ.

 

Súvislosti

 

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) získal zdroje vďaka revízii Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014-2020 a z rezervy Európskeho rozvojového fondu (ERF). EFSD bude pozostávať z dvoch regionálnych platforiem: prvá bude orientovaná na Afriku, druhá na južné a východné susedstvo EÚ.

 

Nový fond ponúkne prístup k súčasnému kombinovanému financovaniu EÚ (kombinácia grantov EÚ s pôžičkami a vlastným kapitálom verejných či súkromných investorov), ktoré však doplní novými dodatočnými garanciami pre investorov. Záručný fond EFSD by mal disponovať sumou 750 miliónov eur – 350 miliónov eur priamo z rozpočtu EÚ a 400 miliónov eur z EDF.

 

EFSD využije aj existujúce zdroje kombinovaného financovania, konkrétne 2,6 miliárd eur z Investičného nástroja pre Afriku a Investičného nástroja európskej susedskej politiky.

 

 

 

 

 

 


Back