Eduard Kukan o správach ku Srbsku a Kosovu, ktoré dnes prijal Európsky parlament

Eduard Kukan o správach ku Srbsku a Kosovu, ktoré dnes prijal Európsky parlament

Včera sa na pôde Európskeho parlamentu konala rozprava o správe o Srbsku 2016 a o správe o Kosove 2016, za ktorou dnes nasledovalo hlasovanie o týchto dvoch správach. Správa o Srbsku bola prijatá 524 hlasmi a správa o Kosove bola prijatá 474 hlasmi.

 

Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu (EĽS/SK), člen zahranično-politického výboru a predseda Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, sa po hlasovaní vyjadril nasledovne:

 

 

„Srbsko prešlo v tomto období niekoľkými politickými zmenami. Je dôležité, aby po prezidentských voľbách nový prezident pokračoval v pro-európskom smerovaní Srbska.

 

EÚ oceňuje aktívnu prácu Srbska v prístupových rokovaniach. Bol by som rád, aby sa otvorilo aj viac rokovacích kapitol, a to za predpokladu, že sa prijaté acquis bude implementované.

 

Treba však pripomenúť, že v kľúčových oblastiach ako je právny stáť, nezávislosť súdnictva či boj proti korupcii by malo Srbsko preukázať väčšiu politickú vôľu pri napredovaní v reformách. Rovnako sme svedkami pretrvávajúcich problémov, ako napríklad sloboda médií, útoky na  novinárov a taktiež problémy tykajúce sa dodržiavania občianskych slobôd a zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku spoločnosť. To všetko sú základné atribúty moderných európskych spoločností, ktoré musíme stále brániť.

 

Rád by som povzbudil srbských politikov v pokračovaní v zodpovednej a konštruktívnej politiky v regióne. Srbsko hrá dôležitú regionálnu úlohu, a to práve prispievaním ku stabilite a bližšej spolupráci medzi susedmi.

 

 

***

 

Kosovo v posledných mesiacoch prechádza ťažkou politickou krízou, ktorá vyústila do predčasných volieb. Je teraz mimoriadne dôležité sformovať vládu a začať sa venovať potrebným reformám, z ktorých budú ťažiť kosovskí obyvatelia.

 

V centre integračného procesu v Kosove musí byť právny štát a boj proti korupcií. Tieto reformy musí sprevádzať solídny “track-record” v korupčných kauzách a priorita tzv. Európskej reformnej agendy pre Kosovo, ktorá sa zameria aj na socio-ekonomické štrukturálne reformy. Kosovo sa rovnako musí snažiť sfinalizovať demarkačnú dohodu s Čiernou horou, ktorá by mohla otvoriť dvere vízovej liberalizácii.”


Back