Eduard Kukan podporil správu o situácii na Malte a na Slovensku

Eduard Kukan podporil správu o situácii na Malte a na Slovensku

Komentár a reakcia Eduarda Kukana, poslanca za európskych ľudovcov, po hlasovaní Európskeho parlamentu k uzneseniu o situácii v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku:

„Dnes sme v Európskom parlamente prijali správu o situácii na Malte a na Slovensku. Ja som hlasoval za prijatie tejto správy. Jej obsah poukazuje na dôležitosť dodržiavania zásad právneho štátu tak, ako to od nás vyžadujú Zmluvy o fungovaní EÚ. Je správne upozorniť na to, keď sa krajina od týchto zásad výrazne odkloní. Slovensko je demokratickou krajinou a členom EÚ, preto sa týmito zásadami musí riadiť. Je našou zodpovednosťou  dbať o to, aby došlo k náprave tam, kde má Slovensko problémy. Najmä v tých oblastiach právneho štátu, ktoré odhalila vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Toto uznesenie vyzýva politických lídrov na Slovensku, aby zintenzívnili úsilie o presadzovanie a posilňovanie vlády práva. Politickou prioritou musí byť aj efektívny boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Je tiež nesmierne dôležité zasadiť sa za slobodu médií, ochranu novinárskej práce a za bezpečnosť novinárov. Bez týchto princípov moderného európskeho štátu by bola naša demokracia ohrozená.“

 


Back