Eduard Kukan v Sofii pripomenul dôležitosť Kodaňských kritéríi pri ďalšom rozširovaní EU

Eduard Kukan v Sofii pripomenul dôležitosť Kodaňských kritéríi pri ďalšom rozširovaní EU

Medziparlamentná konferencia o zahraničnej a obrannej politike EÚ, ktorú tradične organizuje predsednícka krajina, sa konala tento víkend v bulharskej Sofii za účasti Vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku Federici Mogherini, členov Európskeho parlamentu a národných parlamentov, spolu s pozorovateľmi z prístupových a kandidátskych krajín. Diskusiu o prístupových rokovaniach viedol Eduard Kukan spolu s ministerkou zahraničných vecí Bulharska Ekaterinou Zaharievovou.

„Som veľmi rád, že bulharské predsedníctvo sa odhodlalo zdôrazniť v zahranično-politických prioritách svojho predsedníctva rozširovanie EÚ na západnom Balkáne. Ich aktivita okolo tejto témy je o to presvedčivejšia, že v máji 2018 sa bude konať samit EÚ-západný Balkán. Vkladáme do neho veľké nádeje, keďže prichádza pätnásť rokov od kľúčového samitu v Solúne, ktorý potvrdil ambíciu týchto krajín stať sa súčasťou EÚ,“ poznamenal Eduard Kukan

„Tento rok budeme oslavovať aj 25 rokov od prijatia Kodaňských kritérií, ktoré sú kľúčom k rozširovaniu a fungovaniu samotnej EÚ. Je náležité ich opäť pripomínať v terajšom procese rozširovania. Krajiny, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ, musia bezpodmienečne tieto kritéria spĺňať. Šesť krajín západného Balkánu dosiahlo pokrok v reformnom procese, stále ich však čaká veľká časť práce. Našou spoločnou úlohou je im v tom procese asistovať. Konkrétne plány procesu rozširovania predstavila Komisia začiatkom februára v novej stratégii pre západný Balkán. Okrem reforiem v oblasti právneho štátu a predovšetkým v súdnictve a v boji s korupciou je dôležité zladenie so spoločnou zahraničnou politikou EÚ. Proces rozširovania musí pokračovať a je preto na čase, aby sme  otvorili prístupové rokovania s Macedónskom a Albánskom. Verím, že 2018 bude pre tento proces rozhodujúci,“ uviedol na záver Eduard Kukan.


Back