Energia bude v centre európskych politík

Európsky parlament dnes poobede, 25. februára 2015, diskutoval o európskej energetickej únii, ktorá je absolútnou prioritou pre súčasnú Európsku komisiu. Plán poslancom EP predstavil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v stredu, a reakcie poslancov na tento návrh boli pozitívne. Po rozprave sa vyjadril aj Eduard Kukan, poslanec EP a člen zahranično-politického výboru Europarlamentu:

„Energetická únia je konceptom, ktorý plne podporujem a myslím si, že bude mať pozitívny dopad naprieč celou Úniou. V prípade Slovenska môže prispieť k zvýšeniu   energetickej bezpečnosti. Dnes je energetická bezpečnosť opäť aktuálnym európskym problémom v súvislosti s krízou na Ukrajine, a s ňou súvisiacou ruskou politikou.

Energetická únia, ako aj dnes predniesol podpredseda Šefčovič, by mala predstaviť aj piatu slobodu EÚ, ktorá posilní a rozvinie vnútorný trh. Jedným z našich cieľov je znížiť ceny energii pre spotrebiteľov a pre podniky. Napriek tomu, že sme len na začiatku tohto projektu, dúfam, že sa v najbližších mesiacoch spolupráca všetkých 28 členov EÚ pod taktovkou Európskej komisie zintenzívni.“


Back