EP: Albánsko a Bosna a Hercegovina musia prekonať vnútropolitické rozpory

Vnútropolitické spory zabrzdili reformný proces v Albánsku a Bosne a Hercegovine v roku 2014. Vyplýva to z dvoch uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Tirana a Sarajevo musia posilniť domáce demokratické procesy, zvýšiť úsilie v boji proti korupcii a zaviesť profesionálnu a odpolitizovanú verejnú správu, uvádza sa v schválených textoch. Spolupráca politických síl na dosiahnutí týchto cieľov môže podľa poslancov posunúť obe krajiny bližšie k EÚ.

Výzva Albánsku na dosiahnutie solídnych reformných výsledkov

Poslanci vyjadrili Albánsku uznanie v súvislosti so získaním štatútu kandidátskej krajiny, zdôraznili však, že Tirana by to mala vnímať ako podnet k ešte intenzívnejšiemu reformnému úsiliu. Parlament vyjadril znepokojenie nad pretrvávajúcou politickou polarizáciou v krajine, ktorá by mohla ohroziť ďalšie snahy o integráciu do EÚ, a vyzval vládnu koalíciu a opozíciu na zodpovednú a konštruktívnu spoluprácu.

 

Parlament tiež vyjadril znepokojenie nad vyhláseniami albánskeho premiéra, v ktorých vyslovil úvahy o zjednotení Albáncov z Albánska a Kosova.

 

„Albánska vláda v súčasnosti pracuje na kľúčových reformách, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska prípravy krajiny na vstup do EÚ. O týchto zásadných reformách sa musí viesť široká diskusia tak v parlamente, ako aj s občianskou spoločnosťou,“ vyhlásil spravodajca EP pre Albánsko Knut Fleckenstein (S&D, DE). „Chcem povzbudiť Albánsko, aby pokračovalo a zintenzívnilo reformné úsilie s cieľom začať prístupové rokovania s EÚ čo najskôr,“ dodal. Tieňový spravodajca pre Európsku ľudovú stranu, Eduard Kukan, potvrdil rovnakú líniu: „V prípade Albánska treba oceniť pokrok dosiahnutý v integrácii a reformy. Vidieť, že krajina sa postupne mení. Konfrontačná politická kultúra však ostáva veľkým problémom. Ďalším testom pre politických lídrov budú komunálne voľby v júni 2015.“

 

Parlament poznamenal, že boj proti organizovanému zločinu naďalej predstavuje pre Albánsko veľkú výzvu. Krajina tiež musí vynaložiť značné úsilie na zabezpečenie nezávislosti, efektívnosti a zodpovednosti súdnictva a garantovanie nezávislosti verejnoprávneho vysielania, uvádza sa v uznesení.

 

Poslanci ocenili Albánsko za atmosféru náboženskej tolerancie a konštruktívny, ako aj za proaktívny prístup Tirany k regionálnej a bilaterálnej spolupráci, najmä v súvislosti s jej odhodlaním zlepšiť vzťahy so Srbskom. Parlament tiež vyzdvihol postoje Albánska v zahraničnej politike, ktoré sa plne zhodujú s postojmi EÚ.

 

Bosna a Hercegovina: Politické elity musia preukázať reformné odhodlanie

 

Parlament vyzval politické elity v Bosne a Hercegovine, aby preukázali svoj jednoznačný záväzok v súvislosti s pokračovaním reformného procesu a dosahovaním pokroku na ceste za členstvom v EÚ. Uznesenie zdôrazňuje, že pretrvávajúca patová politická situácia, príliš zložitá a neefektívna štruktúra orgánov a nedostatočná spolupráca vedúcich politických predstaviteľov Bosny a Hercegoviny predstavujú vážne prekážky pre stabilizáciu krajiny a jej ďalší rozvoj.

 

„Európsky parlament podporil nový prístup EÚ k Bosne a Hercegovine, ktorý v decembri 2014 schválila Rada ministrov EÚ. Nové orgány krajiny stoja pred vážnymi výzvami a budú musieť nastúpiť na cestu rozsiahleho reformného programu,“ uviedol spravodajca EP pre Bosnu a Hercegovinu Cristian Dan Preda (EPP, RO). „Sme pripravení dostať krajinu späť na cestu za členstvom v EÚ, aby sa tak však stalo, jej orgány musia preukázať odvahu v zavádzaní reforiem,“ dodal.

 

Parlament privítal písomný záväzok týkajúci sa začlenenia do EÚ prijatý predsedníctvom Bosny a Hercegoviny, ktorý podpísali lídri všetkých politických strán v krajine a ktorý schválilo Parlamentné zhromaždenie Bosny a Hercegoviny. Poslanci zdôraznili, že dôsledné a efektívne uplatňovanie tohto záväzku má zásadný význam a vyzvali na predstavenie konkrétneho plánu pre široký a inkluzívny program reforiem, ktoré posunú krajinu bližšie k EÚ.

 

Parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad nedávnym vyhlásením kongresu Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD), v ktorom požaduje usporiadanie referenda o nezávislosti Republiky srbskej v roku 2018. Uznesenie pripomína, že prijatím písomného záväzku sa všetky politické sily vrátane Aliancie nezávislých sociálnych demokratov zaviazali rešpektovať územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny.

 

Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť vykonávaniu rozsudku vo veci Sejdić-Finci, a privítali skutočnosť, že 1. júna 2015 by mala vstúpiť do platnosti Dohoda o stabilizácii a pridružení.


Back