EP spustila novú webstránku

EP spustila novú webstránku "Čo robí Európa pre mňa"

ČO ROBÍ EURÓPA PRE MŇA

Ukážte mi!

Aký vplyv má Európa na náš každodenný život? Ako ovplyvňuje našu prácu, rodinu, zdravotnú starostlivosť, koníčky, cestovanie, bezpečnosť, spotrebiteľské rozhodnutia a sociálne práva? A akým spôsobom je Európa prítomná v našich mestách a regiónoch?

Únia pôsobí na každodenný život nás – občanov Európy bez ohľadu na to, kde žijeme, čím sa živíme a ako trávime svoj čas. Pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 vám toto webové sídlo poskytne rad krátkych správ o výsledkoch a činnosti EÚ z pohľadu jednotlivca. Tieto krátke správy v rozsahu jednej strany si môžete prečítať, zdieľať ich alebo ich použiť iným spôsobom. Ak chcete niektorú tému preskúmať bližšie, pozrite si naše dlhšie informačné dokumenty zamerané na jednotlivé politiky EÚ.

Táto webová stránka sa neustále aktualizuje a v nadchádzajúcich mesiacoch na nej pribudnú ďalšie materiály vo viacerých jazykoch EÚ.

Čo teda robí Európa pre vás?

https://what-europe-does-for-me.eu/sk/portal

 


Back