EP žiada zlepšenie postavenia cezhraničných pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov v EÚ

EP žiada zlepšenie postavenia cezhraničných pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov v EÚ

Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré väčšinou nelegálne vykonávajú ženy migrantky, by mali získať v EÚ lepšiu pracovnoprávnu ochranu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Inšpirujúc sa príkladom Belgicka a Francúzska poslanci odporúčajú zadefinovanie modelov právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by legalizovali ich prácu. Chcú tiež intenzívnejšie bojovať proti obchodu s ľuďmi, nútenej práci a vykorisťovaniu.

„Pracovníci v domácnosti a opatrovatelia nám umožňujú venovať sa kariére a užívať si spoločenský život. Zverujeme im naše domovy, naše deti a našich rodičov. Oni sú však neviditeľní, nelegálni pracovníci, obete neistoty a sociálneho vylúčenia. Väčšinu z nich tvoria ženy pracujúce nadčas bez nároku na dovolenku či penziu a bez zdravotného poistenia,“ uviedla spravodajkyňa Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, EL).

„Naša starnúca populácia a vstup žien na trh práce znamená, že ich potrebujeme ešte viac. A členské štáty im napriek tomu umožňujú pracovať v rámci šedej ekonomiky,“ dodala poslankyňa Kuneva. Jej uznesenie Parlament schválil pomerom hlasov 279 (za): 105 (proti): 204 (zdržalo sa hlasovania).

Dôstojnosť pre pracovníkov v domácnosti

Na pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov by sa mali vzťahovať ustanovenia vnútroštátnych zákonníkov práce, antidiskriminačných zákonov a predpisy v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a poistenia, uvádza sa v uznesení. Členské štáty by im tiež mali zabezpečiť zastúpenie v odborových zväzoch.

Parlament vyzval na väčšiu podporu kvalitných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti či staršie osoby, ktoré by znížili motiváciu ľudí využívať služby nelegálnych opatrovateľov. Poslanci však zároveň členské štáty žiadajú, aby podporovali nábory týchto pracovníkov do služieb sociálnej starostlivosti, čím by im poskytli možnosť legálneho zamestnania.

Uznesenie v tejto súvislosti požaduje celkovú profesionalizáciu práce v domácnosti s cieľom pretransformovať ju z nezákonného spôsobu obživy na zamestnanie s primeranou pracovnoprávnou a sociálnou ochranou.

Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie rámca pre uznávanie postavenia neprofesionálnych opatrovateľov, ktorý by im mal zabezpečiť odmeňovanie a minimálne normy sociálnej ochrany počas obdobia výkonu opatrovateľskej činnosti.

Boj proti nelegálnej práci a obchodu s ľuďmi

Väčšinu pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov tvoria ženy migrantky, vysoké percento ktorých sa nachádza v danom členskom štáte nelegálne, prípadne im nebola uznaná ich kvalifikácia a svoje práva nepoznajú, uvádza sa v uznesení, ktoré v tejto súvislosti vyzýva na integráciu migrantov na trhu práce.

Poslanci tiež za účelom boja proti obchodu s ľuďmi a finančnému vykorisťovaniu pracovníkov v domácnosti požadujú primerané kontrolné metódy, zodpovedajúce právomoci a počet inšpektorov, ako aj adekvátne sankcie.


Back