EÚ musí prekonať strach a vnútorné rozpory, aby ochránila Schengen, tvrdia poslanci

EÚ musí prekonať strach a vnútorné rozpory, aby ochránila Schengen, tvrdia poslanci

Európska únia a jej členské štáty musia prekonať paralyzujúci strach a vnútorné rozpory, aby boli schopní efektívne zvládnuť prílev migrantov. Vyplýva to z utorkovej rozpravy poslancov s holandským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ a Európskou komisiou. Poslanci zdôraznili, že účinná ochrana vonkajších hraníc Únie je pre zachovanie Schengenu kľúčová. Vyzvali tiež na nulovú toleranciu voči rasovo motivovaným násilným útokom na migrantov.

 

Poslanci sa tiež zasadili za rešpektovanie zásady nevyhostenia (non-refoulement) a diskutovali o spôsoboch financovania nástroja EÚ na pomoc utečencom v Turecku.

 

Holandský minister zahraničných vecí Bert Koenders v mene predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ uviedol, že prílev migrantov „musí byť obmedzený.“ Za týmto účelom je podľa neho nevyhnutné implementovať dosiaľ prijaté opatrenia, a to najmä v súvislosti s relokáciou utečencov v rámci EÚ a zriaďovaním a sfunkčňovaním hotspotov. Vyslovil tiež obavy ohľadom humanitárnej situácie na západnom Balkáne a rizík, ktorým čelia do Európy prichádzajúci detskí migranti. Záznam vystúpenia Berta Koendersa je k dispozícii tu.

 

Komisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos priznal, že dosiaľ sa v členských štátoch „prvej línie,“ ako aj tých za ňou, dosiahol iba „chabý pokrok.“ Zoznam úloh je podľa neho dlhý: relokácie a presídľovania žiadateľov o azyl, zriaďovanie hotspotov, návratová politika. V súvislosti so Schengenom uviedol, že „Komisia sa pripravuje na všetky možnosti (…) toto však nie je o konci Schengenu alebo o vylúčení niektorého jeho členského štátu.“ V súvislosti s útokmi v Kolíne komisár Avramopoulos odmietol, že by všetci utečenci a migranti boli hrozbou pre verejný poriadok. „Nie sú,“ vyhlásil. Záznam vystúpenia komisára Dimitrisa Avramopoulosa je k dispozícii tu.

 

Líder skupiny EPP Manfred Weber (DE) uviedol: „Nečelíme nedostatku nápadov, ale zablokovaniu Rady aj tejto snemovne (…) rozporom, ktoré musíme prekonať, aby sme ochránili Schengen.“ Zdôraznil, že EÚ potrebuje efektívnu kontrolu hraníc. Musí tiež podporiť svoje orgány a poskytnúť Frontexu prístup k Schengenskému informačnému systému. „Očakávame, že tí, ktorých krajiny EÚ prijali a poskytli im ochranu, budú rešpektovať ich kultúru a zákony,“ dodal. Záznam vystúpenia Manfreda Webera (EPP, DE) je k dispozícii tu.

 

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) vyhlásil, že „Európu nainfikoval vírus strachu,“ ktorý bráni Európskej únii prijať správne rozhodnutia a hrozí jej zničením. Varoval tiež, že prichádzajúce vlny migrantov na jar zosilnejú a poukázal na obzvlášť veľké riziká, ktorým čelia detskí migranti. Záznam vystúpenia Giovanniho Pittellu (S&D, IT) je k dispozícii tu.

 

Syed Kamall (ECR, UK) uviedol: „Nemáme mesiace či roky na prepísanie pravidiel EÚ, máme iba zopár týždňov. Pokiaľ členské štáty nedokážu ochrániť vlastné hranice (…) netreba byť prekvapený, ak budú ďalšie [štáty] požadovať ich odchod,“ uviedol dodávajúc, že „Schengen nie je potrebné prepísať, je potrebné zabezpečiť jeho lepšie fungovanie.“ Záznam vystúpenia Syeda Kamalla (ECR, UK) je k dispozícii tu.

 

Líder skupiny ALDE Guy Verhofstadt (BE) zdôraznil, že Únia by mala prevziať kontrolu nad svojimi vonkajšími hranicami a v tejto súvislosti vyzval na urýchlené zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. „Európa sa musí chopiť tejto úlohy,“ vyhlásil dodávajúc, že rozhodnutie konať okamžite by malo byť prijaté už na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady. Záznam vystúpenia Guya Verhofstadta (ALDE, BE) je k dispozícii tu.

 

„Zvládnutie tejto utečeneckej krízy si vyžaduje viac spolupráce a nie vyberanie hrozienok z koláča niektorými členskými štátmi, ktoré spochybňujú spoločné rozhodnutia,“ uviedol Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL). Poukázal na pomalý proces relokácie 160.000 utečencov, z ktorých bolo dosiaľ premiestnených iba 400. Záznam vystúpenia Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL, EL) je k dispozícii tu.

 

Rebecca Harms (Zelení/EFA, DE) vyjadrila podporu posilneniu ochrany vonkajších hraníc, zároveň však zdôraznila potrebu zvýšenia podpory pre utečencov v Turecku, ktorá by im mala zabezpečiť viac ako holé prežitie. Záznam vystúpenia Rebeccy Harms (Zelení/EFA, DE) je k dispozícii tu.

 

„Reakcia EÚ na migráciu je totálnym zlyhaním (…) ukazujúcim opak solidarity,“ uviedla Laura Ferrara (EFDD, IT). „Zaujímame sa o dôsledky bez toho, aby sme sa zaujímali o príčiny,“ dodala kritizujúc lídrov EÚ za prenášanie vlastnej zodpovednosti na Turecko. Záznam vystúpenia Laury Ferrara (EFDD, IT) je k dispozícii tu.

 

„Zobuďte sa! Schengen je zlyhaním a EÚ je fiaskom. Zatvorte hranice a chráňte Holanďanov,“ uviedla Vicky Maeijer (ENF, NL) adresujúc svoju požiadavku ministrovi Koendersovi. Záznam vystúpenia Vicky Maeijer (ENF, NL) je k dispozícii tu.

 

Reakcie slovenských poslancov

 

„Schengen je základný kameň súčasnej EÚ a jeho fungovanie je kľúčové z politických aj ekonomických dôvodov. Diskusia o budúcnosti Schengenu sa musí sústrediť práve na jeho posilnenie. Súčasťou tohto posilnenia je aj silný Frontex. To musí byť prioritou členských štátov, rovnako aj Slovenska, ktoré strážia vonkajšiu hranicu EÚ,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

 

Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou

Twitter: #migration #Schengen #refugees


Back