Europoslanec Kukan: Krajina zo strednej Európy sa stane stredom Európy

Europoslanec Kukan: Krajina zo strednej Európy sa stane stredom Európy

Nadchádzajúce slovenské predsedníctvo prichádza dvanásť rokov potom, čo moja krajina vstúpila do Európskej únie. Od roku 2004 Slovensko vyzrelo, je hrdé na svoje úspechy a cení si svoje miesto v srdci Európy.

Slovensko predstavuje presne to, čo EÚ potrebuje: politickú vyspelosť, neochvejný európsky postoj a dôveru v budúcnosť. Slovensko je v silnej pozícii, aby viedlo Radu a upriamilo pozornosť na hodnoty a výhody plynúce z členstva v EÚ.

V týchto ťažkých časoch musíme vedieť, čo chceme. Musíme zlepšiť vnútorné fungovanie Európy pre jej občanov a stať sa silnejšími na svetovej scéne. Žiaľ, Brexit zatienil začiatok slovenského predsedníctva. Mali by sme však zohrávať úlohu čestného sprostredkovateľa, vysporiadať sa so súčasnou situáciou a nájsť riešenie, ktoré prinesie to najlepšie pre 27 členských štátov EÚ. Podporujeme dobre fungujúcu Európsku úniu, ktorá háji záujmy všetkých svojich členov, veľkých i malých.

Slovensko môže pomôcť EÚ opätovne získať sebadôveru v jej vzťahoch so zvyškom sveta. Naše predsedníctvo ponúka možnosť napredovať v procese rozširovania na západnom Balkáne a priniesť novú motiváciu a pohľad na vzťahy so širším susedstvom. Slovensko by malo využiť svoje skúsenosti z integračného procesu a svoj pozitívny prístup k svojim najbližším susedom na dosiahnutie skutočného pokroku v oblasti vízovej liberalizácie a pokračovania rokovaní s kandidátskymi krajinami EÚ.

Toto predsedníctvo musí potvrdiť európsky postoj Slovenska. Krajina zo strednej Európy sa stane stredom Európy.


Back