Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj naberá jasné kontúry, hovorí spravodajca Eduard Kukan

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj naberá jasné kontúry, hovorí spravodajca Eduard Kukan

Neformálna dohoda o systéme Európskej únie so zameraním na prilákanie súkromných investícii vo východom susedstve EÚ a Afrike vo výške 44 miliárd eur bola sfinalizovaná minulý týždeň.

„Som rád, že sa nám podarilo uzavrieť dohodu s Radou Európskej únie. Chceme vyslať našim partnerom jasné posolstvo, že udržateľný rast a otázku základných príčin migrácie berieme vážne. Úprimne dúfam, že tento inovatívny nástroj zlepší podmienky pre investície a že sa nám podarí prilákať súkromné investície tam, kde sú najviac potrebné. Na tejto dohode sme tvrdo pracovali, preto verím, že sa nám ju podarí v rýchlosti prijať,“ povedal spravodajca Európskeho parlamentu Eduard Kukan.

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), ako súčasť Plánu pre vonkajšie investície (EIP), kombináciou grantov, pôžičiek a finančných záruk vo výške 3.3 miliardy eur priláka súkromné investície do výšky 44 miliárd eur na vytváranie nových pracovných miest, hospodárskeho rastu a finančnej stability. Týmto by mal prispieť ku riešeniu základných príčin migrácie.

 

Poslanci Európskeho parlamentu v nedávnych rozhovoroch s ministrami EÚ uviedli kľúčové body v prospech daného návrhu:

 

  • EFSD bude klásť dôraz na boj proti chudobe, podporu vytvárania pracovných miest, rozvoj malých a stredných podnikov, podporu postavenia žien a mládeže v spoločnosti. Minimálne 28 % investícií bude zameraných na boj proti klimatickým zmenám v rámci implementácie Parížskej dohody. Všetky investície musia spĺňať medzinárodné rozvojové normy.

 

  • Poberatelia finančných zdrojov musia rešpektovať ľudské práva, normy Medzinárodnej organizácie práce a medzinárodné predpisy o investíciách. Miestni členovia projektov musia mať prístup ku mechanizmu riešenia sťažností.

 

  • Prísne pravidlá zabezpečia, že podniky v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú v oblasti daňových otázok a prevencií prania špinavých peňazí, nebudú môcť poberať finančné príspevky

 

Ďalšie kroky:

 

03.07. schvaľovanie návrhu vo výboroch pre zahraničné veci, rozvoj a rozpočet.

 

06.07. schvaľovanie návrhu v plenárnom zasadnutí


Back