Európsky parlament odhlasoval správy o pokroku Srbska za rok 2015 a o procese integrácie Kosova do EÚ

Európsky parlament odhlasoval správy o pokroku Srbska za rok 2015 a o procese integrácie Kosova do EÚ

Eduard Kukan, člen zahranično-politického výboru Europarlamentu, predseda delegácie EP pre Srbsko, komentoval prijaté uznesenia Európskeho parlamentu:

„Srbsko napreduje v integračnom procese. Svedčí o tom medzi iným začatie rokovaní a otvorenie prvých prístupových kapitol. Pripomína mi to obdobie, keď sa otvárali rokovania so Slovenskom. Môžem preto zodpovedne povedať, že pred Srbskom ostáva ešte veľký kus práce. Srbsko sa musí zamerať na posilnenie demokratických inštitúcii a právneho štátu, fungovanie justície, či boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Osobitnou kapitolou je sloboda médií, ktoré sú dlhší čas pod politickým tlakom. Srbsko si bude musieť taktiež usporiadať vzťahy s Kosovom. Táto téma sa bude tiahnuť celými prístupovými rokovaniami. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou by mal pokračovať a dohody, ktoré z neho plynú, sa musia plniť a implementovať,“ povedal po hlasovaní europoslanec Kukan.

„Kosovo, podobne ako Srbsko, spravilo dôležitý krok smerom k Únii. Podpisom stabilizačnej a asociačnej dohody sa vzťahy medzi EÚ a Kosovom posilnili a dostali na inštitucionálnu úroveň. Kosovo nemôže ostať  izolované. Musíme vytvoriť podmienky, v ktorých sa môžu zintenzívniť vzťahy s Úniou. V tom vidím šancu na to, aby Kosovo postupne rástlo. Bude to však ešte dlhý a náročný proces.“

Kukan rovnako dodal, že obe správy majú rozsiahlejšie implikácie pre celý región: „Teším sa dobrým správam zo západného Balkánu. Je kľúčové, aby integračný proces napredoval a aby sa obe krajiny sústredili na predvstupové priority.“


Back