Často kladené otázky (FAQ)

Zameranie, aktivity a mandát

S akou témou sa môžem na vás obrátiť?

V rámci svojho mandátu rád zodpoviem na vaše otázky, primárne tie, ktoré súvisia s náplňou mojej činnosti v Európskom parlamente.

Čo v prípade, ak daný problém nekorenšponduje s vašimi aktivitami?

Budem sa vám snažiť odpovedať, respektívne odporučiť a sprostredkovať kontakt na mojich kolegov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou v rámci jedného z parlamentných výborov.

Stretnutia a návštevy

Ako si je možné dohodnúť s vami stretnutie?

Napíšte email na kontaktnú adresu mojej kancelárie (prípadne na eduard.kukan@ep.europa.eu), v ktorom uvediete dôvod stretnutia. Podľa agendy sa vám budem snažiť nájsť čas v kalendári na osobné stretnutie.

Ako je možné vás požiadať o sponzorovanú návštevu?

Adresujete prosím email môjmu asistentovi, ktorý vám sprostredkuje všetky potrebné informácie ku žiadosti o návštevu. Keďže Európsky parlament sponzoruje ročne iba obmedzené množstvo návštev pre študentov stredných a vysokých škôl, môže sa stať, že zrealizovanie vašej žiadosti bude trvať dlhšiu dobu.

Je možné zrealizovať nesponzorovanú návštevu?

Áno. Pokiaľ máte záujem o návštevu a stretnutie so mnou v Európskom parlamente v Bruseli, a budete si hradiť náklady sami, rád sa s vami stretnem kedykoľvek, pokiaľ mi to dovolí pracovný program. Pre viac informácií týkajúcich sa nesponzorovaných návštev kontaktujte, prosím, moju kanceláriu v Bruseli.

Študenti

Aký je postup žiadosti o stáž vo vašej kancelárii v Bruseli?

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Je možné sa uchádzať o stáž aj v iných európskych inštitúciách?

Áno. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Poskytujete informácie, ktoré by mohli byť nápomocné pre štúdium?

Áno. Rád poskytnem všetky dostupné informácie a materiály, ktoré súvisia s náplňou mojej činnosti v Európskom parlamente.

Poskytujete osobné vyjadrenia na iné témy?

Áno. Rád poskytnem vlastné vyjadrenia, ktoré primárne nesúvisia s mojím zameraním v rámci Európskeho parlamentu, pokiaľ mi to dovolí pracovné vyťaženie.

Novinári

Ako sa dá dohodnúť rozhovor?

Napíšte mi email na kontaktnú adresu, poprípade sa obráťte telefonicky na moju kanceláriu.  Pokiaľ napíšete email, uveďte, prosím, tému rozhovoru a prípadne otázky. Ak by išlo o osobné stretnutie, napíšte preferovaný dátum a čas. Podľa agendy sa vám budem snažiť nájsť čas v kalendári.

Všeobecné

Na koho sa mám obrátiť  v prípade otázok o Európskej únii?

Zavolajte na bezplatné telefónne číslo 00800 6 7 8 9 10 11 z celej EÚ, kde vám poskytnú všeobecné informácie o záležitostiach EÚ a praktické informácie o množstve otázok.