Hlavné body plenárneho zasadnutia 27.-30. apríl 2015, Štrasburg

Tragédie v Stredomorí: Poslanci budú požadovať opatrenia na záchranu životov

Poslanci budú v stredu od 09.00, počas rozpravy s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, požadovať prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by zvrátili vysokú úmrtnosť migrantov a utečencov v Stredozemnom mori. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) našlo smrť v jeho vodách len za posledný mesiac viac ako 1.600 ľudí. Parlament prijme v stredu v tejto záležitosti samostatné uznesenie.

#migration #refugees #asylum #fundamentalrights

 

Poslanci obmedzia nehospodárne využívanie plastových tašiek

Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý prinúti členské štáty znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek. Znečistenie vodných útvarov a ekosystémov plastovými taškami predstavuje závažný ekologický problém.

#plasticbags #environment

 

Hlasovanie o prechode na moderné biopalivá Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý obmedzí výrobu biopalív z plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a urýchli prechod na nové palivá vyrobené z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad odpad a riasy. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa predbežne dohodli parlamentní vyjednávači s ministrami členských štátov, je znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú dôsledkom zvýšeného využívania poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín pre biopalivá.

#Biofuels #ILUC #fuelquality #reneweablenergy

 

Konečné hlasovanie o život zachraňujúcom systéme tiesňového volania z automobilov

Zariadením tiesňového volania, ktoré v prípade nehody automaticky zalarmuje záchranárov, by mali byť od 31. marca 2018 vybavené všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Vyplýva to z decembrovej dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady ministrov EÚ, o ktorej budú poslanci hlasovať v utorok. Rada dohodu formálne schválila už 2. marca.

#eCall #RoadTransport

 

Poslanci budú žiadať sprísnenie alkoholovej stratégie EÚ

Požiadavka na povinné uvádzanie obsahu kalórií a zložiek alkoholických nápojov na ich etikete by mohla byť súčasťou novej stratégie EÚ v oblasti alkoholu, ktorú by Komisia mala predstaviť najneskôr v roku 2016. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať v stredu. Predložený text vyzýva na väčšie úsilie o obmedzenie spotreby alkoholu mladistvými a celoúnijné varovania pred vedením vozidla pod vplyvom alkoholu či požívaním alkoholických nápojov počas tehotenstva.

#AlcoholStrategy #alcohol

 

Rozprava o novom európskom programe pre bezpečnosť

Poslanci sa v utorok popoludní, počas rozpravy s komisárom pre vnútorné záležitosti Dimitrisom Avramopoulosom, vyjadria k novému európskemu programu pre bezpečnosť. Stane sa tak vzápätí po jeho schválení kolégiom komisárov. Program európskej bezpečnosti, ktorý je aktualizáciou stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ, vytýči kľúčové priority a aktivity v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite v rokoch 2015-2020.

#antiterrorism #security #organizedcrime #cybercrime

 

Inteligentné hraničné kontroly na vstupoch do EÚ: Rozprava s Komisiou a Radou

Predstavuje navrhovaný systém vstupu a výstupu a program registrovaných cestujúcich vhodnú a adekvátnu odpoveď na rastúci počet občanov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice EÚ? Túto, ako aj ďalšie otázky súvisiace s dĺžkou uchovávania údajov, ich prístupnosťou pre orgány presadzovania práva a nákladmi na tieto systémy, položia poslanci v utorok predstaviteľom Rady a Komisie.

#SmartBorders #airports

 

Nová lesnícka stratégia EÚ: Poslanci budú požadovať lepšie spravovanie lesov a efektívnejšie využívanie lesných zdrojov

Parlament bude v pondelok diskutovať o spôsoboch, ako zefektívniť spravovanie lesov v EÚ a podporiť udržateľné využívanie lesných materiálov, vrátane dreva, korku a textilných vlákien. Cieľom novej lesníckej stratégie EÚ by podľa poslancov malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti odvetví lesného hospodárstva, čo by sa odrazilo aj na raste zamestnanosti. Svoje návrhy k novej stratégii lesného hospodárstva EÚ zhrnú poslanci do uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať v utorok.

#EUForestStrategy #ForestStrategy #Forests

 

Rozprava o masakre na univerzite v Keni a zatknutí Mohameda Nasheeda na Maldivách

Teroristický útok militantov skupiny Al-Šabáb na univerzitu v meste Garissa v Keni, pri ktorom bolo zavraždených 150 študentov, a zatknutie bývalého maldivského prezidenta Mohammeda Nasheeda, budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy. Vo štvrtok prijmú poslanci k obom témam samostatné uznesenia.

#Garissa #Maldives

 

Parlament zhodnotí pokrok Albánska a Bosny a Hercegoviny za rok 2014

Poslanci budú v stredu diskutovať s komisárom Johannesom Hahnom o pokroku v zavádzaní reforiem, ktoré dosiahli Albánsko a Bosna a Hercegovina v roku 2014. Návrh uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, vyzdvihuje potrebu inkluzívneho, konštruktívneho a udržateľného politického dialógu ohľadom reforiem a nevyhnutnosť hlbšej spolupráce politických síl v oboch krajinách.

#Albania #BiH #BosniaHerzegovina

 

Boko Haram v Nigérii: EP možno vyzve na medzinárodný zásah

Parlament vo štvrtok prostredníctvom uznesenia odsúdi nedávnu masakru teroristickej skupiny Boko Haram v Nigérii. Poslanci tiež pravdepodobne vyzvú medzinárodné spoločenstvo na boj proti príčinám terorizmu v krajine.

#Nigeria #BokoHaram #Haram

 

Rozprava o pracovných podmienkach v Bangladéši dva roky po páde Rana Plazy

Parlament si v pondelok pripomenie druhé výročie zrútenia bangladéšskeho komplexu Rana Plaza, v troskách ktorého zahynulo viac ako 1.100 ľudí. Poslanci sa počas rozpravy zamerajú na pokrok pri zlepšovaní pracovných podmienok v krajine od roku 2013, kedy došlo k dohode na tzv. pakte udržateľnosti pre Bangladéš, a v stredu prijmú k danej téme uznesenie.

#RanaPlaza #Bangladesh

 

 

Ďalšie body programu

Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (rozprava a hlasovanie v utorok)

Kalamitná situácia spôsobená baktériou Xylella fastidiosa (rozprava vo štvrtok, hlasovanie počas májového plenárneho zasadnutia)

Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Európska prokuratúra (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Absolutórium za rok 2013 – 52 správ (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Fondy peňažného trhu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

EXPO Miláno 2015: Uživenie planéty, energia pre život (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – prípad Nadeždy Savčenko, situácia v utečeneckom tábore Jarmúk, zatknutie aktivistov za ľudské a pracovné práva v Alžírsku (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Opatrenia nadväzujúce na vykonávanie bolonského procesu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2013 (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava v stredu)

Európsky film v digitálnej ére (hlasovanie v utorok)


Back