Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii: Poslanci žiadajú zvýšenie pomoci a darcovskú konferenciu

Medzinárodné spoločenstvo musí naplniť svoje sľuby a posilniť humanitárnu pomoc a asistenciu miliónom ľudí, ktorých postihla kríza v Iraku a Sýrii, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali EÚ, aby zvážila zvolanie darcovskej konferencie. Zdôraznili tiež, že k porážke takzvaného Islamského štátu je potrebné dospieť k politickej transformácii v Sýrii a inkluzívnej vláde v Iraku.

Parlament v uznesení zdôraznil potrebu väčšej humanitárnej pomoci a asistencie pre ľudí postihnutých krízou v Iraku a Sýrii, v neposlednom rade z dôvodu krutej zimy, ktorá zasiahla región Blízkeho východu. Poslanci vyzvali EÚ, aby zvážila zvolanie konferencie darcov a vyvíjala nátlak na všetkých poskytovateľov pomoci, aby čo najrýchlejšie splnili to, k čomu sa zaviazali.

Parlament dôrazne odsúdil hrozné, systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa Asadov režim, teroristi z Islamského štátu (IŠ/ISIL/Dá’iš) a ďalšie džihádistické skupiny v Iraku a Sýrii, vrátane zabíjania rukojemníkov, všetkých foriem násilia na ľuďoch na základe ich náboženskej alebo etnickej príslušnosti a násilia na ženách a LGBTI osobách. Poslanci tiež odsúdili zneužívanie detí zo strany IŠ a vyzvali na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov.

Európska únia potrebuje komplexnú regionálnu stratégiu s cieľom poraziť IŠ a prispieť k spoločnému úsiliu o zmiernenie humanitárnej krízy a o ukončenie konfliktu v Sýrii a Iraku, uvádza sa v uznesení. Súčasťou tejto stratégie musí byť podľa poslancov podpora krajín, ktoré prijali utečencov, spolupráca s regionálnymi partnermi s cieľom odrezať teroristov od finančných zdrojov, dodávok zbraní a prísunu zahraničných bojovníkov, ako aj boj proti násilnému extrémizmu.

Poslanci tiež zdôraznili, že v Sýrii a Iraku nebude možný trvalý mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov.

Prebiehajúca násilná kríza v Sýrii viedla k vysídleniu vyše 7,6 milióna ľudí v rámci krajiny, pričom viac ako 12,2 milióna Sýrčanov zúfalo potrebuje pomoc. V Iraku naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc viac ako 5,2 milióna ľudí a viac ako 2,1 milióna Iračanov je vysídlených v rámci svojej krajiny. Približne 740 000 Iračanov vysídlených v rámci štátu pritom prebýva v nevyhovujúcich príbytkoch v čase, keď región postihla krutá zima.  Ďalších 2,2 milióna Iračanov žijúcich v oblastiach pod kontrolou takzvaného Islamského štátu naliehavo potrebuje pomoc.

Podľa údajov Komisie sa približne 276 000 utečencov pokúsilo nelegálne vstúpiť na územie EÚ. Európska únia a jej členské štáty zmobilizovali vyše 3,3 miliardy eur na pomoc a obnovu pre Sýrčanov v ich krajine a pre utečencov a ich hostiteľské krajiny. Len v roku 2014 poskytla EÚ Iraku humanitárnu pomoc v hodnote 163 miliónov eur.

„Obe krajiny bojujú proti extrémistickým skupinám islamského štátu. ISIS predstavuje problémy pre Sýriu, Irak, celý región a takisto pre Európu: využíva teroristické taktiky, rozvracia štáty, vyháňa ľudí zo svojich príbytkov. Je priamou hrozbou pre Európu, pre našu civilizáciu,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).


Back