Je stratégia EÚ prispôsobená balkánskemu regiónu?

Dňa 11.5. 2010 sa Eduard Kukan zúčastnil konferencie pod názvom „Accession of the Western Balkans to the EU: Evaluating a process“ organizovanú asocáciou The Bourgogne Balkans Express Association,ktorá sa konala v European Campus of Dijon, Francúzsko.

Hlavným cieľom konferencie bolo ponúknuť priestor výskumníkom a odborníkom na západný Balkán pre diskusiu o integrácii tohto regiónu do Európskej únie.

Príspevok Eduarda Kukana hovorí o stratégii EÚ k balkánskemu regiónu.


Back