Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu


Back