V týždni od 08.06.2015 do 11.06.2015

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu


Back