V týždni od 15.06.2015 do 17.06.2015

Zasadnutie parlamentných výborov v Bruseli


Back