V týždni od 22.06.2015 do 25.06.2015

Zasadnutie parlamentných výborov a politických skupín v Bruseli

Mini plenárne zasadnutie v Bruseli (24.06.2015)


Back