Štrasburg: Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu

Ustanovujúce zasadnutia parlamentných výborov.


Back