Zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu.


Back