Zasadnutie parlamentných výborov v Bruseli.

Oficiálne ukončenie 7. legislatívy a začiatok 8. legislatívy.


Back