Kukan o humanitárnej kríze na maďarsko-srbskej hranici

V reakcii na krízu na maďarsko-srbskej hranici, ktorá nastala po vyhlásení krízového stavu v Maďarsku, Eduard Kukan, predseda Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, komentoval vývoj situácie:

„Vývoj udalostí na maďarsko-srbskej hranici je veľmi znepokojujúci. Situácia migrantov uviaznutých na hranici sa zhoršuje z minúty na minútu a vyžaduje si promptnú reakciu. Zablokovanie hraníc utečencom unikajúcich pred vojnou a pohadzovanie si ich medzi krajinami je v rozpore so všetkými európskymi hodnotami a môže viesť k humanitárnej kríze nevídaných rozmerov. Je neprijateľné, aby sa niečo takéto dialo na hraniciach Európskej Únie. Ako Európania nesieme istú zodpovednosť a musíme spolu s krajinami západného Balkánu nájsť spoločné riešenie. Vyzývam EÚ a členské štáty, aby urýchlene prijali opatrenia na odvrátenie humanitárnej katastrofy.“


Back