Ľudské práva: Prípad Alexeja Navalného v Rusku, útok na školu v Pakistane a práva homosexuálov v Kirgizsku

Európsky parlament prijal vo štvrtok tri uznesenia, ktoré sa týkajú prípadov porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Poslanci zdôraznili, že odsúdenie Alexeja Navalného a jeho brata Olega bolo založené na nepodložených obvineniach a vyzvali na prijímanie súdnych rozhodnutí bez politického zasahovania. Parlament tiež odsúdil brutálny masaker školákov v Pakistane a vyjadril hlboké znepokojenie nad zákonom o homosexuálnej propagande v Kirgizsku.

Prípad Alexeja Navalného v Rusku

Európsky parlament vo svojom uznesení zdôraznil, že odsúdenie prominentného právnika, bojovníka proti korupcii a sociálneho aktivistu Alexeja Navalného a jeho brata Olega Navalného bolo založené na nepodložených obvineniach, a vyjadril hlboké poľutovanie nad tým, že trestné stíhanie sa zdá byť politicky motivované. Podľa poslancov je nevyhnutné, aby súdne rozhodnutia boli prijímané bez politického zasahovania a aby spĺňali medzinárodne uznávané normy.

Parlament v plnej miere podporil boj proti korupcii v Rusku, ktorý inicioval Alexej Navalný. Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie nad možným politickým využitím rodinného príslušníka na zastrašenie a umlčanie Alexeja Navalného.

Uznesenie vyzýva Radu, aby vypracovala jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by zaviazala všetkých 28 členských štátov Únie a inštitúcie EÚ k silnému spoločnému odkazu o úlohe ľudských práv vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Poslanci tiež požiadali vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci, aby urýchlene predložila komplexnú stratégiu voči Rusku zameranú na zachovanie územnej celistvosti a suverenity európskych štátov a zároveň na posilnenie demokratických zásad v Rusku.

„V Rusku je systematicky potláčané fungovanie občianskej spoločnosti či politickej opozície. Vládne taktiky zastrašujú tých, ktorí poukazujú na korupčné škandály v najvyšší kruhoch ruskej politiky. Prípad Navalného je ďalším rukolapným dôkazom toho, že Putinov režim neváha odstaviť tých, ktorí sú priamou hrozbou pre jeho režim,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Útok na školu v Pešávare

Parlament rozhodne odsúdil brutálny masaker školákov zo 16. decembra 2014, ktorý spáchali členovia pakistanskej odnože Talibanu Tehreek-e-Taliban (TTP). Podľa poslancov išlo o hrozný a zbabelý akt.

Pakistanská vláda by podľa poslancov mala prijať naliehavé a účinné opatrenia – v súlade s medzinárodne uznávanými normami právneho štátu – zamerané na obranu pred bezpečnostnými hrozbami a posilniť úsilie s cieľom zadržať a stíhať ozbrojencov zo skupiny TTP. Uznesenie tiež nalieha na vládu v Islamabade, aby dodržiavala nedávno ratifikované medzinárodné dohody o ľudských právach a aby protiteroristické zákony využívala výhradne v prípade teroristických činov a nie pri bežnej trestnej činnosti.

Zákon o homosexuálnej propagande v Kirgizsku

Poslanci tiež vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s možným prijatím zákona o „šírení informácií o netradičných sexuálnych vzťahoch,“ ktorým sa v súčasnosti zaoberá kirgizský parlament, a vyzvali na jeho stiahnutie. Parlament zdôraznil, že sexuálna orientácia a rodová identita sú otázky spadajúce pod individuálne právo na súkromie zaručené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Poslanci tiež vyzvali Komisiu, Radu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby jasne zdôraznili kirgizským orgánom, že prípadné prijatie tohto zákona by mohlo ovplyvniť vzťahy s EÚ v súlade s článkom 92 ods. 2 dohody o partnerstve a spolupráci.


Back