Aktívne stárnutie a generácia 50+

Od roku 2014 som náhradníkom vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci Europarlamentu. Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov. Práca v tomto výbore je pre mňa novou výzvou, nakoľko pracujem takmer päťdesiat rokov v zahraničnej politike. Je to súčasťou môjho predvolebného prísľubu, keď som sa počas kampane stretol s mnohými voličmi, ktorých trápi seniorské problémy.

Vo výbore sa venujem boju proti vekovej diskriminácii, či už na pracovisku, alebo v bežnom živote, a takisto aj podpore aktívneho starnutia. Vychádzam z presvedčenia, že generácia 50+ je pre spoločnosť prínosom, nie záťažou. Táto téma takisto zahŕňa snahy o zlepšenie medzigeneračných vzťahov.

V roku 2015 som bol spravodajcom výboru pre EMPL ku správe o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Spolu s kolegami v Europarlamente som členom Medziskupiny (Intergroup) pre aktívne starnutie a medzigeneračnú solidaritu.