Ochrana ľudských práv

Európsky parlament sa od svojho vzniku snaží aktívne presadzovať otázky ľudských práv v rámci vzťahov s tretími krajinami a regiónmi. Ochrana ľudských práv, práv menšín a presadzovania demokratických hodnôt ako v EÚ tak v rámci celého sveta,  sú diskutované v rámci podvýboru pre ľudské práva.

Členom tohto výboru som bol v legislatívnom období 2009 – 2014, rovnako som bol aj spravodajcom Európskeho parlamentu ku výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie.

Presadzovanie ľudských práv tak zostáva dôležitou a jednou z prioritných tém agendy Európskeho parlamentu. Myslím si, že je našou zodpovednosťou prispievať k šíreniu týchto univerzálnych princípov a členské krajiny Únie by mali byť vzorom v ich napĺňaní nielen pre kandidátske krajiny, ale pre celý svet.