Rozvoj krajín juhovýchodnej Európy a rozširovanie EÚ

Stabilizácia, rozvoj a  integrácia tohto regiónu je jednou z kľúčových výziev, pred ktorými stojí Európska únia. EÚ by mala podporovať európsku perspektívu  v tomto regióne a prispievať k rozvoju hodnôt, na ktorých je založená. Sú to zásady slobody, demokracie, rešpektovania princípov práva ako aj základných ľudských práv a slobôd.

Ako bývalý predseda medziparlamentnej delegácie pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy (v predošlom mandáte 2009-2014) a súčasný predseda Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko mám zodpovednosť za udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov Európskeho parlamentu s krajinami juhovýchodnej Európy –  Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Kosovom a Srbskom. Rovnako som členom „trojky“ europoslancov, ktorí facilitujú politickú krízu v Macedónsku.

Mojím cieľom je rozširovať spoluprácu a komunikáciu medzi týmito krajinami a Európskym parlamentom, tak aby krajiny tohto regiónu napredovali vo svojich integračných ambíciách. Mojou snahou je motivovať predstaviteľov z krajín juhovýchodnej Európy, aby čo najsystematickejšie pracovali na približovaní sa k Európskej únii. Som presvedčený o tom, že balkánske krajiny majú v európskej rodine svoju budúcnosť.