Zahraničná politika EÚ a moja práca vo výbore AFET

Zahraničná a susedská politika je téma, ktorej sa venujem ako člen zahraničného výboru a podvýboru pre bezpečnosť a obranu Európskeho parlamentu.

V zahranično-politickom výbore sedím od prvého zvolenia do Europarlamentu v roku 2009. Je to široká agenda, ktorá zahŕňa také oblasti ako spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, vzťahy s OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, medziparlamentnými zhromaždeniami ako aj jednotlivými štátmi.

V rámci môjho pôsobenia vo výbore sa špecializujem v nasledujúcich oblastiach: