Nová motivácia pre západný Balkán v podobe stratégie predstavená dnes v Štrasburgu

Nová motivácia pre západný Balkán v podobe stratégie predstavená dnes v Štrasburgu

Komisár pre rozširovanie J. Hahn a Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku F. Mogherini dnes pred poslancami Európskeho parlamentu predstavili

57 iniciatív medzi 2018 – 2020, ktoré sú súčasťou rozširovacej stratégie pre krajiny západného Balkánu. Nová stratégia, ktorá by mala priviesť krajiny západného Balkánu do Európskej únie, je súčasťou intenzívneho záujmu Únie o dianie v regióne.

Poslanec Eduard Kukan (EĽS/SK), predseda pracovnej skupiny zahranično-politického výboru pre západný Balkán a predseda delegácie pre vzťahy so Srbskom mal nasledujúce komentáre:

„Našim strategickým cieľom je integrovať krajiny západného Balkánu do Únie. Je to však proces, ktorý si bude vyžadovať mnoho úsilia zo strany našich partnerov v regióne. Zodpovednosť je však tiež na našich pleciach. Musíme sa postupne pripraviť na deň, keď bude mať Európska únia viac ako 27 členov. Momentálne rokujeme o pristúpení s Čiernou horou a Srbskom, ktoré stoja na čele rokovaní. Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojí aj Albánsko a Macedónsko. Nemali by sme v tomto procese poľavovať,“ povedal pred vystúpením Eduard Kukan.

 

„Základným hodnotiacim kameňom pokroku je stav v oblasti právneho štátu a rešpektovanie základných ľudských slobôd. V tomto ohľade sú podmienky a kritériá jasné. Vyžaduje si to však neustálu prácu s našimi partnermi predovšetkým v oblastiach fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu, občianskych slobôd, slobody médií či nastavenia zahraničnej politiky. Nemôžme si dovoliť prijať krajiny, ktoré nebudú dostatočne pripravené zdieľať základné hodnoty Európskej únie.“

 

„Dôležitou súčasťou stratégie je potreba vyriešenia viacerých bilaterálnych sporov, ktoré sú stále súčasťou politického napätia v regióne. Dlhodobo vnímam tieto spory ako niečo, čo zabraňuje skutočnému zmiereniu a  spolupráci medzi jednotlivými krajinami. Bohužiaľ, čoraz častejšie sa tiež stávajú súčasťou krajnej pravicovej rétoriky. Je preto v záujme EÚ, aby aktívne pomáhala pri ich riešení a našla mechanizmy, ktoré by umožnili ich vyriešenie.“

 


Back