Nová úloha Eduarda Kukana: Vyhodnotiť prínos Európskej únie pre seniorov

Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci poveril slovenského poslanca Eduarda Kukana (člen skupiny Európskej ľudovej strany) úlohou vyhodnotiť prínos aktivít Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, do ktorého sa zapojili členovia EÚ v roku 2012.

Správu prednesie pred plénom Európskeho parlamentu v prvej polovici budúceho roka. K svojmu povereniu povedal:

Toto poverenie vidím ako príležitosť otvoriť témy, ktoré zaujímajú nielen mojich voličov, ale veľkú časť Slovákov. Uplynuli dva roky a to je dostatočný čas na reálne analyzovanie naplnenia cieľov Európskeho roka aktívneho starnutia. Vo svojej správe sa nechcem pozerať len dozadu, ale aj pomenovať miesta, kde sa môže náš prístup k starším zlepšiť. Mám pred sebou množstvo rozhovorov. Chcem zapojiť do tejto správy zapojiť nielen politikov a úradníkov, ale aj občianske združenia a aktivistov, ktorí majú záujem s témou aktívneho starnutia niečo robiť. Budem rád, keď budem aj touto cestou môcť ukázať, že Európania po 50tke nepatria do starého železa, uviedol poslanec Európskeho parlamentu, Eduard Kukan (EPP, SK).

Eduard Kukan touto cestou pokračuje v aktivitách, s ktorými začal v tomto roku. V rámci svojho druhého volebného obdobia v Európskom parlamente sa stal členom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, podieľal sa na organizovaní okrúhlych stolov o aktívnom starnutí tak na Slovensku, ako aj na pôde európskych inštitúcií.


Back