Občianska iniciatíva Právo na vodu: Komisia musí konať, tvrdia poslanci

Reakcia Európskej komisie na prvú Európsku iniciatívu občanov (ECI) s názvom Právo na vodu (Right2Water) je málo ambiciózna a nereaguje na konkrétne požiadavky jej organizátorov, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. ECI umožňuje občanom požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie EÚ za predpokladu, že pod iniciatívu sa podpíše aspoň milión signatárov z minimálne štvrtiny členských štátov Únie.

„Občianska iniciatíva Právo na vodu bola prvým úspešným príkladom tohto demokratického mechanizmu. Vlastníctvo a správa vodohospodárskych služieb jednoznačne patria medzi kľúčové záujmy občanov, ktoré nemôžu byť ignorované,“ uviedla spravodajkyňa nelegislatívneho uznesenia Lynn Boylan (GUE/NGL, IE), ktorej správa bola schválená pomerom hlasov 363 (za): 96 (proti): 261 (zdržalo sa hlasovania).

„Je poľutovaniahodné, že Komisia nepredložila legislatívny návrh, ktorý by zadefinoval vodu ako ľudské právo a stanovil zákonné požiadavky naprieč Európskou úniou (…) Verejné statky by nemali byť predmetom ziskov,“ dodala poslankyňa Boylan.

Komisia sa „obmedzuje (…) na opakovanie existujúcich záväzkov“

Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že oznámeniu Európskej komisie, ktoré je odpoveďou na iniciatívu Právo na vodu a následné verejné vypočutie na pôde Európskeho parlamentu z februára 2014, „chýba akákoľvek skutočná ambicióznosť, nespĺňa konkrétne požiadavky európskej iniciatívy občanov a obmedzuje sa na opakovanie existujúcich záväzkov.“ Uznesenie ďalej konštatuje, že „ak Komisia zanedbá úspešné a významne podporované európske iniciatívy občanov (…)  EÚ ako taká stratí dôveryhodnosť v očiach občanov.“

Poslanci preto vyzvali Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy a v prípade potreby navrhla revíziu rámcovej smernice o vode, v ktorých by sa uznalo ľudské právo na vodu a všeobecný prístup k nej. Parlament tiež poukázal na povinnosť členských štátov zabezpečiť prístup k vode pre všetkých, a to bez ohľadu na poskytovateľov vodohospodárskych služieb, zdôrazňujúc pritom, že títo poskytovatelia musia zabezpečiť prístup k bezpečnej pitnej vode a kvalitnejšiu sanitáciu.

Vyňatie vody z obchodných dohôd

Parlament v uznesení zdôrazňuje, že výroba, distribúcia a čistenie vody a sanitačné služby musia byť naďalej vylúčené z pôsobnosti smernice o koncesiách, a to aj po akejkoľvek budúcej revízii smernice. Z dôvodu osobitného charakteru vodohospodárskych a sanitačných služieb, akými sú výroba, distribúcia a čistenie vody, je podľa poslancov nevyhnutné, aby sa tieto služby vylúčili zo všetkých obchodných dohôd, o ktorých EÚ rokuje alebo o ktorých uvažuje.

Poznámka pre editorov

Vedúci predstavitelia kampane Právo na vodu (Right2Water) sa vo februári 2014 zúčastnili na verejnom vypočutí organizovanom výborom EP pre životné prostredie v spolupráci s výbormi pre rozvoj, vnútorný trh a petície. Prvá európska občianska iniciatíva vyzbierala 1.884.790 podpisov.

Iniciátori ECI vyzývali Európsku komisiu, aby zadefinovala prístup k vode a sanitácii ako základné ľudské právo a poskytla právne záruky, že vodohospodárske služby nebudú v EÚ liberalizované. Poslanci sa stotožnili s názorom, že prístup k vode je základné ľudské právo, časť z nich však zároveň pripomenula, že stanovenie pravidiel poskytovania pitnej vody je v kompetencii členských štátov.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie


Back