Pan Ki-mun o imigrácii: Hlavnou prioritou by malo byť zachrániť týmto ľuďom život

Pan Ki-mun o imigrácii: Hlavnou prioritou by malo byť zachrániť týmto ľuďom život

Parlamentnému plénu sa dnes prihovoril generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Vo svojom prejave pritiahol pozornosť na imigrantov v Stredomorí, z ktorých už 1800 prišlo tento rok o život. „EÚ tu má dôležitú úlohu a je povinná konať. Hlavnou prioritou by malo byť zachrániť týmto ľuďom život,“ vyhlásil. Vo svojom príhovore spomenul aj otázky udržateľného rozvoja a prevencie extrémizmu.

 

Generálny tajomník OSN je presvedčený, že proti prevádzačom a obchodníkov s ľuďmi nestačí len prijať efektívnejšie opatrenia, ale potrebujeme vytvoriť komplexnejší prístup. Taktiež poznamenal, že Európa potrebuje prisťahovalcov, lebo jej vlastná populácia starne a nerastie dostatočným tempom.

 

Vo svojom prejave neobišiel ani problémy extrémizmu a násilností, ktoré sa s ním spájajú. Podľa jeho slov je „dôležité zachovať ľudské práva a zásady právneho štátu.“ Zároveň dodal, že „pri reagovaní na terorizmus a násilný extrémizmus musíme dbať na to, aby sme tieto problémy ešte nezhoršili.“

 

Pan Ki-mun pripomenul aj potrebu pokroku v oblasti udržateľného rozvoja a dôležitú úlohu, ktorú tu zohráva EÚ. „EÚ prostredníctvom svojej energetickej politiky a prostredníctvom národných záväzkov razí cestu k prosperujúcej nízkouhlíkovej budúcnosti, z ktorej budú mať úžitok nielen je občania, ale i celý svet,“ povedal.

 

Predseda EP Martin Schulz mu na privítanie v mene celého Parlamentu prejavil svoju podporu. „Európska únia a Európsky parlament sa riadia tými istými hodnotami ako OSN. Bojujeme proti klimatickým zmenám ako aj  proti chudobe a hladu. Zasadzujeme sa za vzdelávanie a udržateľný rast. V tomto úsilí stojíme na vašej strane,“ vyhlásil.

 

Reakcie slovenských poslancov

 

„Generálny tajomník vo svojom prejave veľmi presne pomenoval viaceré problémy, s ktorými sa dnes medzinárodné spoločenstvo musí vysporiadať. Európska únia musí byť lídrom pri hľadaní komplexných a globálnych riešení týchto problémov. To sa týka ako ozbrojených konfliktov, tak aj prevádzačstva a ilegálnej migrácie,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).


Back