Panamské dokumenty: Európsky parlament zriadil vyšetrovací výbor

Panamské dokumenty: Európsky parlament zriadil vyšetrovací výbor

Európsky parlament v stredu rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru, ktorý sa bude zaoberať panamskými dokumentmi, teda uniknutým súborom detailných informácii o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch. Výbor preskúma možné porušenia a chyby pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom zo strany Európskej komisie a členských štátov.

„Boj proti daňovej kriminalite je mimoriadne dôležitý, inak môžu členské štáty, a Slovensko tiež, prísť o veľa peňazí z rozpočtu. Vytvárame preto výbor zložený zo 65 poslancov, ktorý prešetrí prípadné porušenia pravidiel EÚ týkajúcich sa prania špinavých peňazí a daňových únikov a do 1 roka od svojho vzniku príde s výsledkami,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Vyšetrovací výboru bude pozostávať zo 65 poslancov a konečnú správu predstaví do 12 mesiacov. Na mandáte novovytvoreného výboru sa dohodla 2. júna Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín v Parlamente).

Postup: Zriadenie vyšetrovacieho výboru (čl. 198 Rokovacieho poriadku EP)

Twitter: #PanamaPapers #TaxTransparency #taxevasion #MoneyLaundering


Back