Pápež František sa v Európskom parlamente prihovoril všetkým občanom Európy

Na začiatku slávnostného zasadnutia predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že strata dôvery občanov v politiku tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, je „obrovská.“ Zdôraznil tiež, že žiadna inštitúcia nemôže operovať bez dostatočnej podpory. „Všetci musíme spolupracovať, aby sme stratenú podporu získali späť,“ uviedol.

Martin Schulz poukázal na „spoločné ciele“ Európskej únie a katolíckej cirkvi, medzi ktoré patrí presadzovanie „hodnôt tolerancie, rešpektu, rovnosti, solidarity a mieru.“ „Európska únia je o začleňovaní a spolupráci, nie o vylučovaní a konfrontácii,“ dodal.

Ľudské práva a dôstojnosť

„Chcel by som ponúknuť posolstvo nádeje a povzbudenia všetkým občanom Európy,“ vyhlásil pápež František pred poslancami. Uviedol tiež, že v procese obnovy Európy po druhej svetovej vojne bola dôstojnosť ústredným konceptom a ocenil fakt, že „podpora ľudských práv je v rámci úsilia EÚ o presadzovanie dôstojnosti ľudskej bytosti kľúčová,“ a to tak v rámci Únie, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami.

Európsky parlament má „zodpovednosť“ vo vzťahu k európskym národom „za udržanie demokracie pri živote,“ vyhlásil pápež František. Demokracie by sa podľa neho nemali „zrútiť pod tlakom nadnárodných záujmov, ktoré nie sú univerzálne.“

Hlava katolíckej cirkvi tiež uviedla, že „nastal čas na podporu politík, ktoré vytvárajú pracovné miesta.“ Predovšetkým je však potrebné „obnoviť dôstojnosť práce zaistením riadnych pracovných podmienok,“ dodal pápež.

Životné prostredie a migrácia

„Európa bola vždy na čele úsilia na podporu ekológie,“ zdôraznil pápež. Úcta k životnému prostrediu neznamená len vyvarovať sa jeho ničenia, ale taktiež jeho „využívanie na dobré účely,“ akým je napríklad zabezpečenie potravy pre núdznych a obmedzenie plytvania.

Pápež František sa tiež zameral na otázky spojené s prílevom imigrantov do EÚ. „Nemôžeme dopustiť, aby sa Stredomorie stalo obrovským cintorínom,“ uviedol a zdôraznil, že osoby prichádzajúce k brehom Európy potrebujú „prijatie a podporu.“ Európa bude schopná čeliť problémom spojeným s imigráciou iba v prípade, „ak dokáže jasne presadzovať svoju kultúrnu identitu,“ dodal.

„Vďaka Svätému Otcovi za silné myšlienky, ktoré dnes predniesol v europarlamente, o ľudskej dôstojnosti, ochrane ľudského života ale aj prírody okolo nás, európskej spolupatričnosti, inováciách a aj Balkáne. Dôstojnosť musí byť chránená aj pre starších, ktorí nesmú byť vytlačení na okraj spoločnosti,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).


Back