Parlament schválil navýšenie prostriedkov na riešenie situácie migrantov o 69,6 milióna eur

Parlament schválil navýšenie prostriedkov na riešenie situácie migrantov o 69,6 milióna eur

Európsky parlament v utorok podporil návrh Európskej komisie na zvýšenie tohtoročného rozpočtu pre tri agentúry EÚ zaoberajúce sa riadením migračných tokov a dva únijné fondy pre migráciu o 69,6 milióna eur. Vyčlenenie dodatočných prostriedkov, ktoré sa okrem iného použijú na prijatie nových zamestnancov, žiadali poslanci v dôsledku aprílových tragédií v Stredomorí, ktoré si vyžiadali životy približne 1.200 migrantov.

Parlament vo svojej správe uvádza, že ani toto navýšenie prostriedkov a personálu nemusí postačovať na pokrytie skutočných potrieb v snahe zvládnuť prílevom migrantov v oblasti Stredozemného mora. Zároveň poukazujú na rastúce riziko prílevu utečencov z Ukrajiny a ďalšie výzvy v oblasti migrácie.
Navýšenie rozpočtu o 75,7 milióna eur v oblasti viazaných rozpočtových prostriedkov (záväzkov EÚ) a 69,6 milióna eur v oblasti platobných rozpočtových prostriedkov bude financované prevažne z pôvodného rozpočtu európskeho satelitného navigačného systému Galileo, ktorý chcú poslanci doplniť v roku 2016.
Na základe dnešného hlasovania sa rozpočet agentúry EÚ na ochranu vonkajších hraníc FRONTEX navýši o 26,8 milióna eur (záväzky a platby), v dôsledku čoho sa financie na operácie Triton a Poseidon strojnásobia.
Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a Európsky policajný úrad (Europol) získajú v rámci schválených opatrení posilu v podobe nových zamestnancov. Dva hlavné zdroje financovania opatrení súvisiacich s migráciou – Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – získajú dodatočné prostriedky v objeme 57 miliónov eur (AMIF) či 5 miliónov eur (ISF) na záväzky a 45,6 milióna eur (AMIF) či 4 milióny eur (ISF) na platby.
Ministri EÚ schválili zvýšenie rozpočtov troch agentúr a dvoch fondov dňa 19. júna. Parlament návrh podporil pomerom hlasov 592 (za): 75 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

Postup: Rozpočtový postup


Back