Parlament schválil uvoľnenie 1 mld. eur na boj proti nezamestnanosti mladých v roku 2015

Tohtoročný balík pomoci členským štátom na podporu ich úsilia o zapojenie 650.000 mladých ľudí do pracovného procesu bude navýšený na 1 mld. eur. Vyplýva to z návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Zvýšenie prostriedkov na rok 2015 v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) sa dotkne 20 členských štátov, vrátane Slovenska, ktorých regióny zápasia s nezamestnanosťou mladých na úrovni viac ako 25%.

Parlament návrh Komisie schválil pomerom hlasov 632 (za): 30 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

 

„Pretekáme s časom a je to Európa, ktorá dáva impulz zamestnanosti mladých. Dosiahnutie solídnej dohody so širokou podporou v rekordnom čase bolo výzvou. Keď sme však odhodlaní, EÚ dokáže konať,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

Počet mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov, ktorí nemajú zamestnanie a zároveň nie sú zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, narastá alarmujúcim tempom. Situácia je obzvlášť závažná v členských štátoch, ktoré majú problém s počiatočným financovaním programov na podporu zamestnanosti mladých. Predbežné financovanie má v tejto súvislosti zásadný význam.

 

Rozpočet YEI na roky 2014-2020 predstavuje 3,2 mld. eur, ďalších minimálne 3,2 mld. eur majú členské štáty k dispozícii z prostriedkov vyčlenených v rámci ESF. Európska komisia do februára 2015 schválila 28 z 34 operačných programov YEI, ktoré by ihneď po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel mohli získať až tretinu z celkových prostriedkov vyčlenených pre YEI v rámci sedemročného rozpočtu EÚ.

 

V dôsledku vyčlenenia 1 mld. eur pre YEI v roku 2015 sa zvýši miera predbežného financovania zo strany EÚ pre projekty na podporu zamestnanosti mladých z 1% – 1,5% na 30%. Nejde však o nové prostriedky, ale o presun financií na obdobie spustenia programov v rámci rozpočtu YEI, ktorý sa touto legislatívnou úpravou nemení.

 

Medzi členské štáty, ktoré sú do iniciatívy zapojené, patrí aj Slovensko. Ďalšími participujúcimi štátmi sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

 

Nové pravidlá uľahčia členských štátom spustenie projektov na boj s nezamestnanosťou mladých, všetky operácie v rámci YEI sa však budú musieť zrealizovať do konca roku 2018. Pre celkový úspech iniciatívy budú kľúčové práve prvé roky jej zavádzania do praxe.

 

Ďalší postup

 

Legislatívne zmeny musí ešte schváliť Rada ministrov EÚ. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť deň po ich publikovaní v Úradnom vestníku EÚ.


Back