Parlementná rozprava o plánoch na zriadenie stálej pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ

Parlementná rozprava o plánoch na zriadenie stálej pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ

 

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v utorok po 15h00 predostrie poslancom plány exekutívy EÚ na posilnenie agentúry Frontex a zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by v naliehavých prípadoch mohla byť nasadená aj bez súhlasu dotknutého členského štátu. Rozpravu môžete sledovať naživo, odkazy na živé vysielanie nájdete pod textom avíza.

 

Zámer posilniť pravidlá ochrany vonkajších hraníc EÚ bol Európskou komisiou zverejnený už 13. mája 2015, keď predstavila balík opatrení v rámci Európskeho programu v oblasti migrácie.

 

Poslanci v minulosti niekoľkokrát žiadali Radu (ministrov) EÚ a Európsku komisiu, aby zvážila zriadenie pobrežnej stráže EÚ, a to napríklad v uznesení EP z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia. Parlament tiež v uznesení z 2. apríla 2014 o priebežnom hodnotení Štokholmského programu uviedol, že „vonkajšie hranice schengenského priestoru by sa mali v budúcnosti strážiť s podporou členov európskej pohraničnej stráže, ktorých odborná príprava zahŕňa normy pre ľudské práva.“

 

V uznesení schválenom 2. decembra 2015 poslanci vyzvali Komisiu, aby v rámci revízie nariadenia o Frontexte predložila návrh na vytvorenie mechanizmu, ktorý by umožnil spracúvať individuálne sťažnosti proti údajným porušeniam základných práv migrantov a žiadateľov o azyl.

 

Legislatívne návrhy z dielne Komisie by mali okrem iného obsahovať nasledujúce elementy:

 

•     Frontext by sa mal transformovať na agentúru zodpovednú za stráženie hraníc a pobrežia EÚ (Európska pohraničná a pobrežná stráž),

 

•     Nová agentúra by mala mať 1.500-2.000 kmeňových zamestnancov a vlastné vybavenie, vďaka čomu by už nebola plne závislá na príspevkoch členských štátov,

 

•     Európska pohraničná a pobrežná stráž by v naliehavých prípadoch mohla byť nasadená aj bez súhlasu dotknutého členského štátu (o nasadení by rozhodovala Európska komisia po konzultácii s členskými štátmi).

 

Rozpravu môžete sledovať naživo prostredníctvom EP Live a EbS+.

 

Twitter: @Frontex #Schengen #border #coastguard #refugeecrisis #migrationEU


Back