Plenárne zasadnutie v Štrasburgu, 03.10. - 06.10.2016

Plenárne zasadnutie v Štrasburgu, 03.10. - 06.10.2016

Zmena klímy: EP je pripravený ratifikovať parížsku dohodu

Európsky parlament je pripravený na ratifikáciu globálnej dohody o zmene klímy, na ktorej sa zmluvné strany dohodli minulý rok v Paríži. Ak ministri členských štátov odobria uzavretie dohody zo strany EÚ na svojom stretnutí v piatok 30. septembra, poslanci budú môcť hlasovať o svojom súhlase so znením dohody v utorok v Štrasburgu. (Čítať ďalej)

#COP21 #COP22 #ParisAgreement #ClimateChange

Rozprava pred zasadnutím Európskej rady o migrácii, Rusku a obchodnej politike EÚ

Poslanci budú v stredu diskutovať o témach, na ktoré sa počas zasadnutia Európskej rady v dňoch 20. – 21. októbra zamerajú lídri členských štátov. Rozprava, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia Rady a Komisie, sa tak zameria na najnovší vývoj a pokrok v oblasti migrácie, kľúčové otázky v oblasti zahraničného obchodu EÚ a budúcnosť vzťahov Únie s Ruskom. (Čítať ďalej)

#euco #migrationEU #Russia #trade

Dôraznejší zákaz vývozu produktov využívaných pri mučení
Parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o nových pravidlách EÚ zameraných na dôslednejšie zamedzenie vývozu tovarov, ktoré by mohli byť využité pri mučení alebo popravách. V rámci rokovaní s členskými štátmi poslanci presadili ustanovenia, ktoré zakazujú umiestňovanie na trh a propagáciu produktov využívaných na kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj ich tranzit cez územie EÚ. (Čítať ďalej)

#StopTorture #trade #deathpenalty

Roaming: Rozprava o férovosti politiky primeraného využívania

Navrhované opatrenia politiky primeraného využívania roamingu, ktoré by mali zabrániť užívateľom mobilných telefónov zneužívať úniové pravidlá týkajúce sa zrušenia roamingových poplatkov v rámci EÚ, budú v utorok večer predmetom plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami Komisie. (Čítať ďalej)

#fairuse #roaming

Konflikt záujmov v EK: Poslanci budú požadovať vysvetlenie

V reakcii na viaceré medializované informácie o prepojeniach bývalých a súčasných komisárov na podnikateľské prostredie sa budú poslanci v utorok večer pýtať exekutívy EÚ, ako v budúcnosti plánuje takýmto konfliktom záujmov zabrániť. (Čítať ďalej)

#ConflictofInterest #EUCommissioners

Stav gréckych hospodárskych reforiem

Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať s komisárom Pierrom Moscovicim o gréckom programe makroekonomických úprav a jeho dopadoch,  ako aj o budúcich rokovaniach medzi Aténami a gréckymi veriteľmi. (Čítať ďalej)

#ESM #Greece

 

Rozprava o právach žien v Poľsku

Snahy o sprísnenie už v súčasnosti reštriktívnych poľských právnych predpisov týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy. Poslanci vyjadrili obavy najmä v súvislosti s návrhmi zákonov v oblasti prístupu žien k legálnej interrupcii  a využívania ľudských embryí pri mimotelovom oplodnení, ktorými sa aktuálne zaoberá poľský Sejm. (Čítať ďalej)

#abortion # IVF #InVitro #Poland #womensrights

 

Situácia v Sýrii a v Kolumbii

Najnovší vývoj v Sýrii, vrátane snáh USA a Ruska o obnovenie prímeria, ktoré stroskotalo po útoku z 19. septembra na humanitárny konvoj OSN a ofenzíve sýrskej vlády v Aleppe, bude v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini. Plénum bude tiež v samostatnej rozprave diskutovať o mierovom procese v Kolumbii a referende naplánovanom na 2. októbra, ktorého predmetom bude mierová dohoda s rebelmi z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC). (Čítať ďalej)

#Syria #Colombia #EuroLat

 

Bezplatný Interrail k 18. narodeninám? Poslanci budú zvažovať pre a proti

Nápad darovať mladým Európanom k ich 18. narodeninám poukaz Interrail a umožniť im tak precestovať a lepšie spoznať Európu, bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami Komisie. (Čítať ďalej)

#FreeInterrail  #interail

 

Ďalšie body programu

 

Situácia v utečeneckých táboroch v Calais (rozprava v utorok)

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosti EGF/2016/001 FI/Microsoft a EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasovania v utorok)

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (hlasovanie v utorok)

Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (hlasovanie v stredu)

Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava v stredu)

Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (hlasovanie v utorok)

Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)


Back