Plenárne zasadnutie v Štrasburgu, 12.09.-15.09.2016

Plenárne zasadnutie v Štrasburgu, 12.09.-15.09.2016

Správa o stave Únie: Rozprava o aktuálnych výzvach a budúcnosti EÚ

Dva dni pred neformálnym samitom v Bratislave, na ktorom sa zúčastnia lídri 27 členských štátov – bez účasti Spojeného kráľovstva, budú poslanci v Štrasburgu diskutovať o budúcnosti Európskej únie. Rozprave v stredu dopoludnia bude predchádzať prejav predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie. (Čítať ďalej)

#SOTEU #MigrationEU #terrorism #Brexit

 

EP posúdi britského kandidáta na post komisára pre bezpečnostnú úniu

Poslanci počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu posúdia spôsobilosť britského kandidáta vykonávať post komisára pre bezpečnostnú úniu. V pondelok večer sa na pôde výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uskutoční verejné vypočutie sira Juliana Kinga. Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) následne na základe odporúčania výboru rozhodne, či bude plénum hlasovať o kandidátovi už vo štvrtok.  (Čítať ďalej)

@JulianKingFCO  #EPhearing   #SecurityUnion

 

Apple: Rozprava o verdikte EK o nezákonnosti írskej štátnej pomoci
Záver Európskej komisie, že Írsko poskytovalo spoločnosti Apple neprimerané daňové výhody, ktoré jej po minulé roky umožňovali platiť v porovnaní s inými podnikateľskými subjektami podstatne nižšie dane, bude v stredu po 15h predmetom plenárnej rozpravy s komisárkou pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager. (Čítať ďalej)

#LuxLeaks #TaxTransparency

 

Emisie automobilov: Hlasovanie o predbežnej správe vyšetrovacieho výboru

Európsky parlament bude v utorok diskutovať a hlasovať o predbežnej správe vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (EMIS), ktorého úlohou je preskúmať možné porušenie úniových pravidiel. Výbor zriadený ako reakcia na škandál, ktorého podstatou bolo využívanie zariadení na podvodné znižovanie emisií automobilov počas testov, by mal dospieť k záverom a ukončiť tak svoju činnosť na jar 2017.  (Čítať ďalej)

#EMIS #caremissions

 

Situácia v oblasti právneho štátu a základných práv v Poľsku

Poslanci v utorok v rámci rozpravy s predstaviteľmi Rady a Komisie zhodnotia najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na stav právneho štátu a základných práv v krajine. Plénum prijme v stredu k situácii v Poľsku nelegislatívne uznesenie. (Čítať ďalej)

#Poland #ruleoflaw #fundamentalrights

 

Rozpočet EÚ 2017: Rozprava s predsedníctvom o pozícii Rady k budúcoročnému financovaniu EÚ

Slovenské predsedníctvo bude v utorok diskutovať s poslancami o pozícii Rady (ministrov) EÚ k návrhu financovania Únie v roku 2017. Členskými štátmi presadzované škrty v rozsahu 1,28 miliárd eur (-0,81%) na strane záväzkov a 1,1 miliárd eur (-0,82%) na strane platieb, boli 31. augusta členmi rozpočtového výboru ostro kritizované. Nevôľu poslancov vyvolala najmä snaha okresať rozpočet v čase, kedy sa Únia musí vysporiadať s utečeneckou krízou a pomalým hospodárskym rastom. (Čítať ďalej)

#EUBudget

 

Situácia v Turecku a v Gabone

Vývoj v Turecku po júlovom neúspešnom pokuse o štátny prevrat, ako aj situácia v oblasti právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a tureckej vojenskej prítomnosti v Sýrii, budú v utorok predmetom rozpravy poslancov so šéfkou úniovej diplomacie Federicou Mogherini. Diskutovať sa bude aj o situácii v Gabone po sporných voľbách, v ktorých mal zvíťaziť súčasný prezident Ali Bongo.  (Čítať ďalej)

#Turkey #Gabon

 

Nový európsky cestovný dokument na urýchlenie repatriácie občanov tretích krajín

Návrh na zavedenie štandardizovaného európskeho cestovného dokladu, ktorý by urýchlil navracanie občanov tretích krajín bez pasu neoprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov EÚ do vlasti, bude v stredu predmetom diskusie a vo štvrtok hlasovania poslancov. Preložený text nariadenia reaguje na vážne problémy, ktorým podľa poslancov čelia mnohé členské štáty snažiace sa o bezpečnú a zákonnú repatriáciu občanov tretích krajín bez cestovných dokladov. (Čítať ďalej)

#traveldocument

 

Návrh na využitie voľných relokačných kvót na presídlenie utečencov z Turecka

Európsky parlament bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o návrhu na vyňatie 54.000 miest z mechanizmu premiestňovania (relokácie) žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska do ďalších členských štátov EÚ a ich využitie na premiestnenie sýrskych utečencov z Turecka do Únie. Poslanci výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci však namietajú, že relokáciu žiadateľov o azyl v rámci EÚ nemožno miešať s presídľovaním utečencov z tretích krajín do Únie. (Čítať ďalej)

#migrationEU #refugeecrisis #EUTurkeydeal

 

Ďalšie body programu

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu – RIS3 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Sociálny damping v EÚ (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Delegované nariadenie Komisie – dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení – PRIIP (hlasovanie v stredu)

Návrhy (3x) na vymenovanie za člena Dvora audítorov (hlasovanie v utorok)

Kľúčové ciele pre schôdzu CoP17 v rámci CITES v juhoafrickom Johannesburgu (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre zosúladenie pracovného a súkromného života (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava vo štvrtok)

Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)


Back