Poslanci privítali Junckerov investičný balík na naštartovanie ekonomiky EÚ v hodnote 315 mld. eur

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker ohlásil v stredu na pôde Európskeho parlamentu vytvorenie nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý by mal v nasledujúcich troch rokoch zmobilizovať investície vo výške aspoň 315 mld. eur a naštartovať tak ekonomiku EÚ. Poslanci z väčšiny politických skupín v EP vyjadrili tomuto plánu podporu a žiadali rýchle prijatie prorastových opatrení.

Investičný plán by mal byť založený na troch pilieroch:

zriadenie nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) k júnu 2015, ktorého základom bude záruka vo výške 21 mld. eur z rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky (EIB) s cieľom zmobilizovať dodatočné investície vo výške najmenej 315 mld. eur počas nasledujúcich troch rokov (do roku 2017),

vytvorenie „databázy projektov“ v kombinácii s programom pomoci na nasmerovanie investícií tam, kde sú najviac potrebné,

plán na zvýšenie atraktívnosti Európy pre investície a na odstránenie regulačných nedostatkov.

Reakcie predstaviteľov politických skupín

Predseda skupiny EPP Manfred Weber (DE) ocenil investičný plán, ktorý plénu predstavil Jean-Claude Juncker. „Mobilizácia súkromného kapitálu je lepším riešením, ako vytváranie nových dlhov,“ uviedol. Zároveň však zdôraznil, že členské štáty by mali pokračovať v štrukturálnych reformách, pretože „pokiaľ budú súdne konania trvať tak dlho, ako v Taliansku, pokiaľ budú pracovné trhy tak rigidné, ako vo Francúzsku, a ak budú plánovacie procesy trvať mesiace či roky, ako v mojej krajine, potom je ťažko čudovať sa tomu, že nemáme investície.“

Reakcia Komisie

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen uviedol, že nový fond zmaximalizuje pozitívny vplyv na reálnu ekonomiku, uvoľní verejné a súkromné investície na reálne projekty a vytvorí reálne pracovné miesta. Zdôraznil tiež, že príspevky členských štátov do EFSI budú neutrálne s ohľadom na Pakt stability a rastu. EFSI by mal tiež stelesňovať „nový prístup na európskej úrovni – zmeniť spôsob vynakladania verejných prostriedkov,“ a to najmä podporou aj rizikovejších pôžičiek.


Back