Poslanci vyzvali na ukončenie diskriminácie Rómov a uznanie pamätného dňa rómskeho holokaustu

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení vyzval na ďalšie úsilie v snahe ukončiť diskrimináciu Rómov a zamedziť páchaniu trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov voči príslušníkom tejto etnickej menšiny. Poslanci tiež požadujú uznanie druhého augusta za pamätný deň rómskeho holokaustu, ktorý by mal pripomínať genocídu Rómov počas druhej svetovej vojny.

 

Parlament v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 554 (za): 13 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania), vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s nárastom odporu voči Rómov. Ten sa podľa poslancov prejavuje okrem iného protirómskymi slovnými prejavmi a násilnými útokmi na Rómov v Európe.

 

Protirómske nálady sú v rozpore s normami a hodnotami Európskej únie a predstavujú závažnú prekážku úspešného začlenenia Rómov do spoločnosti, uvádza sa v uznesení. Poslanci preto vyzvali členské štáty na dôsledné vykonávanie smernice o rasovej rovnosti (2000/43/EC) s cieľom predchádzať a odstraňovať diskrimináciu Rómov, najmä pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie a prístup k bývaniu.

 

Parlament oficiálne uznal genocídu Rómov a iné formy prenasledovania príslušníkov tejto etnickej menšiny, napríklad deportácie a umiestňovanie v internačných táboroch, ktoré boli spáchané počas 2. svetovej vojny, ako historický fakt. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby príklad Parlamentu nasledovali. Podľa odhadov bolo nacistami a ich spojencami vyvraždených viac ako pol milióna Rómov, pričom v niektorých krajinách bolo vyhladených viac ako 80 % rómskeho obyvateľstva.

 

V noci z 2. na 3. augusta 1944 bolo v tzv. Zigeunerlager (cigánskom tábore) v Osvienčime–Brezinke zavraždených 2.897 Rómov, prevažne žien, detí a starších ľudí. Druhý august by mal byť preto vyhlásený za Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu a venovaný pamiatke obetí genocídy Rómov počas 2. svetovej vojny.

 

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Odhaduje sa, že v Európe žije 10 až 12 miliónov Rómov, z toho približne šesť miliónov v EÚ. Medzinárodný deň Rómov sa každoročne oslavuje dňa 8. apríla.


Back