Poslanci žiadajú lepšie monitorovanie základných práv v EÚ

Možnosti monitoringu dodržiavania zásad EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv zo strany členských štátov boli v stredu podvečer predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom a lotyšskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Kalinou Lukaševicou.

Poslanci v rozprave poukázali na nerovnováhu medzi kodanskými kritériami, ktoré sa týkajú napríklad slobody tlače, rovnakých práv pre menšiny či nezávislosti súdnictva a plnenie ktorých sa automaticky očakáva od kandidátskych krajín EÚ, a nástrojmi, ktoré dokážu zabezpečiť a pod hrozbou sankcií aj vynútiť, aby sa týmito zásadami riadili aj členské štáty.

Väčšina rečníkov v rozprave požadovala silnejšie nástroje na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ. Parlament počas predchádzajúceho funkčného obdobia prijal v tejto súvislosti niekoľko uznesení, v ktorých vyzýval na lepšie monitorovanie dodržiavania základných práv v členských štátoch.

„Demokracia je absolútnym a samozrejmým základom EÚ, niektorým štátom sa však od nej občas podarí odchýliť. Takéto odchýlky by mali byť monitorované, aby bolo zabezpečené dodržiavanie demokratických princípov vo všetkých členských krajinách. Malo by sa to však obísť bez toho, aby sa zasahovalo do suverenity jednotlivých štátov,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).


Back