Poslanci znížili clá na dovoz tovarov z Ukrajiny

Poslanci znížili clá na dovoz tovarov z Ukrajiny

Približne 98% ciel, ktoré na hraniciach Únie platia vývozcovia ukrajinských poľnohospodárskych produktov, železa a ocele či strojov, bude na základe návrhu, ktorý vo štvrtok schválil Európsky parlament, zrušených. Toto jednostranné opatrenie, ktoré ušetrí výrobcom a vývozcom 487 miliónov eur ročne, by malo pomôcť ukrajinskej ekonomike.

„Európsky parlament podporuje európsku cestu Ukrajiny už mnoho rokov. Toto je prvá príležitosť, ako našu podporu ukázať v praxi, pomôcť Ukrajine počas jej súčasnej hospodárskej krízy, tvárou v tvár stenčujúcim sa menovým rezervám a silnejúcemu tlaku Kremľa. V čase, keď Putin uzatvára ruský trh pre ukrajinské výrobky, my ho otvárame,“ vyhlásil spravodajca Pawel Zalewski (EPP, PL).

Európsky parlament schválil jeho návrh pomerom hlasov 531 (za): 88 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania).

Ktoré clá budú znížené?

Parlamentom schválené jednostranné opatrenie, ktoré bude účinné od mája 2014, odstráni 94,7% v súčasnosti vyberaných ciel na dovoz priemyselných tovarov z Ukrajiny. Clá na zostávajúce tovary budú znížené.

Zrušenie ciel sa bude vzťahovať aj na vyše 80% poľnohospodárskych produktov. Únia však v prípade citlivých výrobkov, akými sú obilniny, bravčové a hovädzie mäso, hydina a spracované potraviny, obmedzí množstvo tovaru, ktorý bude možné bezcolne doviesť na územie EÚ, v snahe chrániť záujmy producentov v Únii.

Dočasné a jednostranné opatrenie

Schválenie preferenčného obchodného opatrenia zo strany EÚ nezaväzuje Ukrajinu, aby recipročne zrušila clá na dovoz tovarov z Únie. Nesmie ich však zvýšiť.

Tovary dovezené na územie EÚ z Ukrajiny budú musieť spĺňať pravidlá Únie o označovaní pôvodu. Ukrajinské orgány budú zároveň musieť zaistiť, aby výrobky z tretích krajín neboli dovážané do Únie cez Ukrajinu s cieľom vyhnúť sa colnej povinnosti.

Európska únia bude mať právo opätovne zaviesť clá v prípade, ak objem dovážaných výrobkov z Ukrajiny spôsobí – alebo bude hroziť nebezpečenstvo, že spôsobí – závažné ťažkosti producentom rovnakých výrobkov v EÚ.

Reakcie slovenských europoslancov

„Toto opatrenie som od začiatku obhajoval. Ukrajine treba pomáhať a toto je jedna z foriem konkrétnej pomoci. Pomôže nášmu najväčšiemu susedovi a zároveň môže vytvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy. Musíme však dbať  aj o slovenských spotrebiteľov a zaručiť istú kvalitu ukrajinských potravín,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Ďalší postup

Nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, pred ktorým ho ešte musí schváliť Rada EÚ. Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci Catherine Ashton už vyhlásila, že jeho zavedenie do praxe je otázkou niekoľkých týždňov.

Uplatňovať sa bude až do 1. novembra 2014 alebo do momentu, kedy vstúpi do platnosti asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorej súčasťou bude rozsiahla a komplexná obchodná dohoda zavádzajúca obojstrannú liberalizáciu obchodu.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Prijatý text bude dostupný tu (zvoľte dátum 03.04.2014)

Sledujte rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 02.04.2014)

Sledujte tlačovú konferenciu zo záznamu (zvoľte dátum 03.04.2014)

Profil spravodajcu: Pawel Zalewski (EPP, PL)

Priebeh prerokúvania

Audiovizuálny materiál


Back