Použitie chemických zbraní nesmie byť akceptované medzinárodným spoločenstvom


Back